top

Róże Żywego Różańca

Róże Żywego Różańca

Historia Róż Żywego Różańca w parafii św. Mikołaja w Liszkach sięga 60 lat wstecz. Zostały założone przez grupę modlących się na różańcu, a ich opiekunem był ks. Józef Fudali. Kolejny etap działalności Róż rozpoczął się 3 maja 1999 roku, kiedy zgłosiły się kolejne osoby chcące dołączyć do modlitwy różańcowej.

Dziś mamy 6 Róż Żywego Różańca. Zelatorami są: Zofia Szarek, Maria Lelek, Anna Wędzicha, Antoni Obrzut, Janina Kowalik, Aniela Kruk. Róże spotykają się w I soboty miesiąca na Mszy św., która jest odprawiana w intencji Róż Żywego Różańca i Radia Maryja. Przed Mszą św. odmawiamy różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, jakimi Ją ludzie obrażają i ofiarujemy komunię św. w tych intencjach. Po Mszy św. udajemy się do sali teatralnej na spotkanie wraz z ks. Proboszczem, który podaje intencje modlitwy miesięcznej, a następnie wygłaszana jest konferencja tematyczna.

Róże podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego oraz pomoc charytatywną. W ubiegłym roku przekazaliśmy 70 paczek żywnościowych osobom potrzebującym. Sprzedajemy znicze, dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na leczenie chorych dzieci. Organizujemy pielgrzymki, zabawy parafialne, z których dochód jest przeznaczany na pomoc charytatywną. Spotkania opłatkowe i rocznicowe są okazją do wyrażania wdzięczności za podejmowane dzieła i wspólną modlitwę.

Róże zakupiły w Fatimie figurę Matki Bożej, która towarzyszy nam podczas spotkań, ponadto miała miejsce peregrynacja tej figury po domach i rodzinach Róż. W ramach Róż Żywego Różańca w 1999 roku zawiązało się w parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, aby razem z nami we wspólnocie Róż Żywego Różańca oddawać cześć Bogu, oraz wypraszać wszelkie potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin i całej parafii.

Opr. Maria Kliś