top

Duszpasterze

Duszpasterze

Ks. Proboszcz

Władysław Szymoniak

Ks. Wikariusz

Paweł Gędźba