top

Pogrzeb

“W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia. (…)
Dlatego Kościół składa za zmarłych eucharystyczną ofiarę, pamiątkę Chrystusa, i modli się za nich. W ten sposób dzięki łączności wszystkich członków Chrystusa to, co zmarłym przynosi duchową pomoc, pozostałym daje pociechę płynącą z nadziei”
Obrzędy Pogrzebu. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1990, s. 10


Osoby, które z powodu śmierci najbliższej osoby pozostają w stanie żałoby powinny, udając się do kancelarii, pamiętać o:

 1. Akcie zgonu wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego
 2. Karcie zgonu
 3. Należy także w kancelarii dokonać wpłaty ofiary na miejsce pod grób, jeżeli nie posiada się takiego miejsca.
 4. Jeżeli zmarły jest spoza naszej parafii potrzeba także zgody księdza proboszcza parafii, do której należał zmarły, do odprawienia pogrzebu poza parafią zamieszkania.
 5. Ponadto istnieje możliwość, w przypadku pogrzebu spoza parafii, aby proboszcz lub inny duszpasterz z parafii zmarłego odprawił Mszę Świętą pogrzebową.
 6. Sprawy organizacji pogrzebu należy załatwiać w kościele z siostrą zakrystianką, zaś oprawę muzyczną celebracji pogrzebu –
  z panem organistą.
 7. Po załatwieniu wszelkich formalności należy udać się do firmy pogrzebowej.
  Na terenie naszej parafii działa firma Vładex, która jest administratorem cmentarza.