top

Chrzest

“Przez chrzest wszczepieni w Chrystusa stają się ludem Bożym, a otrzymawszy odpuszczenie wszystkich grzechów, wyrwani z mocy ciemności, zostają wyniesieni do stanu przybranych synów. Odradzając się z wody i Ducha Świętego, stają się nowym stworzeniem i przez to zostają nazwani synami Bożymi i są nimi rzeczywiście”.
Obrzędy chrztu świętego. Dostosowane do zwyczajów diecezji Polskich, Katowice 2018, s. 11


Chrzest święty to pierwszy z siedmiu sakramentów. Nazywany jest często
Bramą Sakramentów, ponieważ dzięki niemu jesteśmy we wspólnocie Kościoła, możemy przyjmować inne sakramenty, oraz stajemy się prawdziwymi uczniami i naśladowcami Jezusa Chrystusa.


W naszej parafii Msze święte z udzieleniem sakramentu chrztu św. odbywają się zawsze w 2. niedzielę miesiąca o godz. 11:30
(gdy w tym czasie wypada uroczystość lub odpust, ten termin zostaje przesunięty) oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy.


Co trzeba wiedzieć zanim przyjdziesz do  kancelarii?
 1. Należy przynieść Akt Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Zgoda przynajmniej jednego z rodziców i intencja, że chcą wychować dziecko w wierze katolickiej.
 3. Należy wybrać chrzestnych. Aby zostać chrzestnym należy:
  • mieć ukończony 16. rok życia
  • musi to być osoba wybrana przez rodziców dziecka
  • ta osoba, musi posiadać intencję bycia rodzicem chrzestnym
  • musi to być katolik, bierzmowany, przystępujący do sakramentów, żyjący wiarą na co dzień
   (jeżeli tych kryteriów nie spełnia, nie może zostać chrzestnym)
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej
  • rodzicem chrzestnym nie może być ani ojciec ani matka dziecka

4. Istnieje możliwość ochrzczenia dziecka w kaplicy w Piekarach, jednak trzeba pamiętać, że sprawy kancelaryjne należy załatwić wcześniej w kancelarii w naszej parafii, oraz że od razu po ochrzczeniu dziecka należy do kancelarii dostarczyć pamiątkę z chrztu, aby duszpasterze mogli wpisać do księgi ochrzczonych, że chrzest miał miejsce.

5. Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego, są zobowiązani do podpisania deklaracji, że wychowają swoje dziecko w wierze katolickiej.

6. Rodzice chrzestni, jeżeli są spoza naszej parafii, powinni udać się do parafii w swoim miejscu zamieszkania, by prosić o potwierdzenie, że jest się praktykującym chrześcijaninem i że nie ma żadnych przeciwwskazań do bycia rodzicem chrzestnym.

7. Rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni, zachęcani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.