top

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” KKK 1499.


Sakrament namaszczenia chorych to nie ostatnie namaszczenie. Udziela się go osobom, które są chore, w podeszłym wieku, albo czeka je poważna operacja. Do wyżej wymienionych osób należy wezwać kapłana. Odpowiedzialność za chorego spoczywa na osobach z rodziny. Jeżeli osoba znajduje się w szpitalu, to należy poinformować o tym kapelana szpitala, że dana osoba chce przyjąć sakramenty. W takich sytuacjach nie należy zwlekać, chodzi tu bowiem o zbawienie człowieka.
Można ten sakrament przyjąć nie częściej niż raz na pół roku. 


Z posługą sakramentalną duszpasterze z naszej parafii przybywają do chorych w pierwszą sobotę miesiąca. Dodatkowo możliwość namaszczenia chorych jest zawsze przed świętami.


Ponadto w każdym nagłym przypadku należy dzwonić na numer parafialny. Przy takiego typu zgłoszeniu należy podać stan zdrowia, a przede wszystkim poinformować czy dana osoba może przyjąć komunię świętą.


Na terenie naszej Parafii:

  • Ks. Proboszcz co miesiąc udaje się z posługą duszpasterską do parafian zamieszkujących teren Liszek.
  • Ks. Wikariusz co miesiąc udaje się z posługą duszpasterską do parafian zamieszkujących teren Piekar i Kryspinowa.


Trzeba podkreślić, iż wszelkiego rodzaju sakramenty, w tym także namaszczenie chorych, są przeznaczone tylko dla osób żyjących.
Nie namaszcza się zmarłych.Jak należy przygotować się w domu:

  1. Nakryć stół białym obrusem. Na stole postawić krzyż, zapalone świece
  2. Wszyscy obecni w domu powinni brać udział w modlitwie.
  3. Przygotować szklankę z wodą do popicia Komunii św. przez chorego.