top

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK 1601.


W celu ustalenia terminu ślubu, można w dowolnym czasie udać się do kancelarii w godzinach jej otwarcia. Nupturienci (narzeczeni) zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Spisanie protokołu następuje w soboty, w godzinach od 8:00 do 10:00.

Podczas spisania protokołu narzeczeni są zobowiązani do okazania następujących dokumentów:

  1. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do udzielenia małżeństwa konkordatowego. Dokumenty są ważne 6 miesiące.
  2. Dowody osobiste obydwu narzeczonych.
  3. Metryka chrztu do ślubu (metryka jest ważna 6 miesięcy). Jeżeli jeden z narzeczonych jest z naszej parafii, nie musi przynosić takiej metryki. Do metryki z chrztu świętego dołączone jest zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
  4. Narzeczeni przynoszą także świadectwo z ostatniej klasy lekcji religii lub indeks katechizacji.
  5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej (narzeczeni we własnym zakresie mają znaleźć taki kurs. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nie musi być przyniesione w tym samym dniu co spisanie protokołu).
  6. Jeżeli obydwoje narzeczeni są spoza naszej parafii, powinni dostarczyć zgodę z parafii jednej ze stron na spisanie protokołu poza rodzimą parafią i udzielenie sakramentu małżeństwa w naszym kościele.
  7. Do ważności sakramentu małżeństwa potrzeba dwóch świadków pełnoletnich (w dzień ślubu przychodzą oni do zakrystii na 15 minut przed Liturgią z dowodami osobistymi, wtedy też należy przynieść obrączki).
  8. Narzeczeni otrzymują kartkę do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych.

Dodatkowo wypisywane są zapowiedzi, aby ogłosić je w parafii zarówno narzeczonego, jak i narzeczonej. Osoba, która jest spoza parafii otrzymuje pismo do księdza swojej parafii rodzimej, z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi. Są one ogłaszane na terenie parafii, a po upływie czasu narzeczeni zgłaszają się z powrotem do księdza proboszcza po dokument, który potwierdza ogłoszenie zapowiedzi, i muszą go dostarczyć do parafii spisania protokołu.


Narzeczeni zobowiązani są także do skontaktowania się z siostrą zakrystianką odnośnie dekoracji ślubnej, a także z panem organistą w celu ustalenia oprawy muzycznej.