top

Kapłaństwo

“Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat” KKK 1536.


Pierwszym i podstawowym powołaniem człowieka jest powołanie do życia, a następnie do świętości. W tym powołaniu do świętości, człowiek otrzymuje specjalne powołania, dzięki którym zdobywa świętość. Jednym z nich jest powołanie do życia kapłańskiego lub zakonnego. 


Aby zostać księdzem należy w pierwszej kolejności otrzymać łaskę powołania do życia w kapłaństwie oraz przejść sześć lat formacji w seminarium duchownym.  Osoba, która podejmuje decyzję o pójściu za Jezusem powinna przed zgłoszeniem się do seminarium zdobyć opinię katechety z ostatniej klasy szkoły średniej, a ponadto opinię księdza proboszcza.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w zakładce “Powołanie”. Link do tej strony: http://seminarium-krakow.pl/.


Młodych, którzy czują w sercu głos powołania do życia kapłańskiego lub zakonnego,
prosimy o zgłoszenie tego faktu do księdza proboszcza lub księdza wikariusza
w celu rozmowy, podczas której podpowiedzą oni co należy dalej robić.Poniżej prezentujemy listę księży i braci zakonnych pochodzących z parafii Liszki. Niestety, nie udało się dotrzeć do wszystkich dat, dlatego jeżeli ktoś miałby wiedzę, która mogłaby uzupełnić poniższy zbiór, prosimy o kontakt przez adres e-mail: kontakt@parafialiszki.pl
Za pomoc w opracowaniu listy dziękujemy Panu Adamowi Kowalikowi oraz księdzu Konradowi Koziołowi.Księża i bracia zakonni z parafii Liszki
Imię i nazwisko Zakon data urodzenia data święceń data śmierci
ks. Grzegorz Hiacynt Steczkiewicz   1637   1675
ks. Michał Barański   1701 1725 1743
ks. Paweł Steczkiewicz   17…. (Liszki) 17….  
ks. Błażej Kozłowski   1803 1828  
ks. Hipolit Baran   1854 (Kaszów) 1882  
ks. Andrzej Szponder   1856 (Liszki) 1884 1945
ks. Izydor Steczko   1861 (Liszki) 1885 1931
Ks. Marceli Ślepicki   1863 (Słotwina) 1887 1936
br. Teofil Izydor Kowalik kapucyn (OFMCap) 1866 (Liszki) 1899 1944
o. Leonard Fiksak kameduła (EC) 1872 (Rączna)   1942 (Włochy)
ks. Stanisław Rospond, biskup sufragan krakowski   1877 (Liszki) 1901
sakra biskupia 1927
1958
br. Pius Pernal kameduła (EC) 1881 (Rączna)   1949 (Neapol)
ks. Kazimierz Rospond   1883 (Liszki) 1909 1961
ks. Franciszek Wąsik bernardyn (OFM) [być może został świeckim księdzem w USA] 1883 (Liszki)    
         
o. dr Józef Hajduga benedyktyn (OSB) 1889 (Kaszów) 1923  
br. Wilebald Poprawa kameduła (EC) 1890 (Kaszów) 1913 (Hiszpania)
o. Alojzy Poprawa kameduła (EC) 1893 (Kaszów) 1918 1942 (Dachau)
br. Apolinary Poprawa  kameduła (EC) 1896 (Kaszów) 1924 (Neapol)
ks. Władysław Mól   1898 (Rączna) 1923 1942 (KL Auschwitz)
ks. Feliks Budzaszek   1900 (Liszki) 1928 1966
o. dr Anastazy Urban Fic dominikanin (OP) 1901   1943
br. Wojciech Kostuch kameduła (EC) 1904 (Kryspinów) 1921  
ks. Józef Kluska   1905 (Liszki) 1931 1994
ks. Edward Fic   1905 (Nowa Wieś Szl.) 1931 1983
ks. Leon Poprawa   1909 (Kaszów) 1937 1995
ks. prof. Ignacy Różycki   1911 (Kryspinów) 1934 1983
o. Alojzy Kadula (franciszkanin reformata) OFM 1914 (Kaszów) 1938  
ks. Kazimierz Ciuba   1919 (Liszki) 1944 1996
ks. Wincenty Węgrzyn misjonarz (CM) 1919 (Liszki) 1943 1989
ks. Jan Lang salezjanin (SDB) 1922 (Liszki) 1946 1994
ks. Tomasz Kapusta   (Jeziorzany) 1934  
ks. Władysław Nowak salezjanin (SDB)   (Kaszów)    
ks. Stanisław Mól jezuita (SI) 1930 (Rączna) 1958 2015
ks. Jan Kowalik misjonarz (CM) 1932 (Liszki) 1956 2019
ks. Jan Matuzik salwatorianin (SDS) 1934 (Jeziorzany) 1959  
ks. bp dr Stanisław Nowak   1935 (Jeziorzany) 1958  
ks. Kazimierz Mól jezuita (SI) 1936 (Rączna) 1962 1967
ks. prałat dr Stanisław Pyla   1944 (Piekary) 1968  
ks. Eugeniusz Machnica zakon Oblatów Niepokalanej (OMI) 1955 (Liszki) 1981  
ks. Józef Łędzki   1955 1982  
ks. Stanisław Wąsik   1957 (Liszki) 1983  
ks. Roman Łędzki   1958 (Ściejowice) 1986  
ks. Stanisław Wciślak   1961 (Kryspinów) 1986  
ks. Tomasz Sobesto     1983 1999
ks. Kazimierz Tyrka   (Rączna) 1983  
ks. Rafał Grzesiak     2004  
ks. Rafał Brewczyk   1981 2008  
ks. Konrad Kozioł   1986 2011  

Sługa Boży o. Alojzy Poprawa – kameduła – Czytaj więcej

Siostry ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII LISZKI

Anna Poprawa (s. Teresa) – wizytka
Agnieszka Urbaniec – wizytka
Anna Sabura (s. Maria Berchmans) – wizytka
Rozalia Karolus – szarytka
Anna Karolus – szarytka
Zofia Wędzicha (s. Marcelina) – albertynka
Jadwiga Ciuba – szarytka
Maria Gruca (s. Sabina) – serafitka
Magdalena Gruca (s. Karolina)
Katarzyna Wędzicha (s. Scholastyka)
Anna Sikora – felicjanka
Honorata Matys (s. Felicjana) – Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
Anna Kowalik (s. Damiana) – felicjanka
Maria Grzybek (s. Nikodema) – felicjanka
Helena Poprawa (s. Elioza) – sercanka (SSCJ)
Maria Poprawa (s. Benigna) – felicjanka

opr. A. Kowalik