top

Eucharystia

1. Msze Święte

Każdy ochrzczony zobowiązany jest do przestrzegania: “Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” (trzecie przykazanie Boże) oraz: “w niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych” (pierwsze przykazanie kościelne).

Naszym obowiązkiem jest więc uczestnictwo we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, pod karą grzechu ciężkiego.


Do świąt nakazanych zalicza się:

  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 stycznia)
  • Objawienie Pańskie (6 stycznia)
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)
  • Wszystkich Świętych (1 listopada)
  • Boże Narodzenie (25 grudnia).


Zachęcamy, aby podczas każdej Mszy świętej przystępować do komunii świętej, oczywiście pod warunkiem, że nie ma się grzechu ciężkiego. W takim wypadku zaleca się jak najszybciej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.


2. Adoracje

W naszej parafii na mocy decyzji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu codziennie od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną. Adoracje będą trwać do 31 grudnia 2020 r.


3. I Komunia Święta

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną,
w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” KKK 1323.


I Komunia Święta jest w naszej parafii organizowana zawsze w drugą niedzielę maja o godz. 11:30.

Do I Komunii Świętej przygotowują się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Liszkach, Piekarach i Kryspinowie.

Do I Komunii Świętej dzieci przygotowywane są bezpośrednio na lekcjach religii w swoich szkołach.


W ramach przygotowania wspólnego do I Komunii Świętej:

  • nabożeństwo z rozdaniem książeczek do I Komunii Świętej
  • nabożeństwo z rozdaniem i poświęceniem medalików
  • kilka spotkań związanych z próbami, jak ma wyglądać Msza święta z przyjęciem sakramentu Eucharystii


Po I Komunii świętej organizowany jest Biały Tydzień, podczas którego dzieci uczestniczą we Mszach św. Także w ramach Białego Tygodnia organizowana jest jednodniowa pielgrzymka dzieci i rodziców.