top

Wypominki roczne

Wypominki roczne

Wypominki roczne 2022/2023, część I

W naszych pobożnych modlitwach polecajmy dusze śp. Fundatorów i Dobrodziejów naszej Parafii, kapłanów, którzy pochodzili z tej parafii i tutaj pracowali, zmarłych sióstr zakonnych oraz dusze śp. Stanisława i Marii Kowalik, Jerzego Kromki z rodzicami, Zofii Szewczyk, Andrzeja i Józefy Bulda, Wincentego i Marii Szewczyk, Ireny Wacława i Franciszki Pelka, Piotra i Stanisławy Michalik, siostry Marii Elizy, Floriana Marii i zm. z rodziny, Jana Pac Marty córki, Sylwestra Kozioł z synami i rodziną, Andrzeja Jaskowskiego, Henryka i Rozalii Szymoniak, Antoniego i Rozalii Ciesielskich, Honoraty Szymoniak, Piotra i Heleny Danek, Jana Mardyły, Bronisława i Marii Rybczyńskich, Witolda i Agaty Kowalik z rodzicami, Ks. Bronisława Kąckiego Czesława brata, Eugenii i Bogusławy Trypuć, Józefy i Romana Łędzkich, Heleny i Józefa Nosal, Anieli i Jana Grzesiak i zm. z rodziny, Franciszki i Piotra Łędzkich i zm. z rodziny, Franciszka i Marii Mietła i zm. z rodziny, Piotra i Kunegundy Nosal, Józefa i Stanisławy Para, Zofii Jaskowskiej Krzysztofa syna, Jerzego Suchana Ryszarda Józefa i Marii Więckowskich, Zofii Galos, Mariana i Honoraty Ryszka, Stanisława Kapery, Franciszki Tomaszewskiej, Marzeny Krasoń, Haliny Prokop, Marka Knapika, Stefanii Ryszka, Marii Kolowskiej Anny i Feliksa rodziców Józefa brata, Heleny Stanisława Joanny Władysława i zm. z rodziny, Józefy i Jana Steczko, Stefanii i Tadeusza Steczko, Stanisława i Marii Steczko, Krzysztofa i Anny Kowalik, Józefa Bulda, Mieczysława i Ireny Baran, Marii Kosycarz, Romana Srebro, Jakuba i Anieli Gaździaków i zm. z rodziny, Ryszarda Górki, Stanisława i Stefanii Steczko Jana i Józefa synów Barbary córki, Ryszarda Medes Andrzeja syna, Stanisławy i Wawrzyńca Szewczyk Zdzisława syna Wiesława wnuka, Gabriela i Barbary Hajduga z rodziną, Adama Zakrzowieckiego, Franciszka Olszewskiego Mariana zięcia, Władysława i Heleny Olszewskich, Stanisława i Marii Franczyk, Ryszarda Wlazło, Bogusława Rakoczego, Leopolda Ludwikowskiego, Anny i Mieczysława Marczyk, Józefa i Stefanii Pyla, Ryszarda Kapusty, Władysława Strózika, Jana i Zofii Zaborowskich, Franciszka i Marii Szwajda Zofii córki Jana zięcia, Józefa i Zofii Zarzeczniak, Aleksandra i Anieli Kącik, Jana i Marii Kowalik, Marii Steczko, Jacentego i Tekli Kowalik, Józefa Kowalika, Tadeusza Kowalika, Stanisława i Stanisławy Budziaszek, Józefa i Marii Steczko, Stanisława Kozieńskiego, Macieja i Honoraty Kozioł Tadeusza i Stanisława synów, Mieczysława i Ireny Bulda, Józefa i Zofii Szczygieł, Andrzeja i Katarzyny Kadula, Stanisława Soból, Stanisławy Lelek, Józefa Anny i Antoniny Lelek, Tadeusza i Zofii Wsołek, Czesława Jasiołek z rodzicami, Franciszka Pyzika z rodzicami, Stanisława i Zofii Soból z rodzicami, Stanisława i Janiny Jaskowskich, Władysława i Stanisławy Steczko, Ks. Stefana Boronia, Czesława i Marii Boroń Danuty córki i rodziców, Tadeusza i Marii Sobesto Jana syna i rodziców, Władysławy Rożek, Stanisława i Marii Rożek, Franciszka i Anny Urbaniec, Jana i Stefanii Sroka, Jerzego Soból z rodzicami, Jana i Józefy Królik z rodzicami, Andrzeja i Marii Miś i zm. z rodziny Misiów i Urbańców, Władysława i Marii Kowalik, Stanisława i Zofii Irlik, Józefa i Katarzyny Kowalik

Jana i Kazimiery Steczko Kazimierza i Józefa synów, Jana Kowalika Tadeusza brata Józefa i Zofii rodziców, Stanisława i Anieli Steczko z rodzicami, Józefa i Marii Skucińskich z rodzicami, Jana i Heleny Suchan, Władysława i Zofii Kadula, Władysława i Marii Rospond, Marii Mieczysława Władysława i Kazimierza Kawa, Ireny Skrzypoń, Stanisława i Stefanii Wąsik, Józefa i Stanisławy Wyroba Michała wnuka, Heleny i Stanisława Kurpan, Jadwigi i Jana Steczko Bogusława wnuka, Mieczysława Zofii i Andrzeja Kowalik z teściami, Jana Druzgały Krystyny i Stefana Steczko z rodzicami, Stanisława i Wiktorii Ryszka, Andrzeja Bieda, Władysława i Anieli Wędzicha Tadeusza syna, Marii Stasiak-Sawicka, Mariana Kowalika, Jana i Elżbiety Wlazło z rodziną, Jana Stanisława i Maksymiliana Cygan, Mieczysława Matysik, Aleksandry Krzyszkowskiej, Grzegorza Sindaja, zm. z rodziny Cyganów Suskich Ściegiennych i Turków, Józefa i Anieli Gajowy Stanisława syna, Mariana Jaskowskiego, Daniela i Damiana Kędzierskich, Janusza Bartyzel, Józefa i Stefanii Miś Józefa syna, Władysława i Marii Bator, Józefa i Zofii Rospond Teresy córki Józefa syna, Tomasza i Marii Kapusta, Barbary i Władysława Bator Anny córki Stanisława syna, Doroty Antczak, Józefa i Cecylii Kowalik Anieli córki, Władysława i Anieli Kowalik, Józefa Wyroby Grażyny córki, Piotra Wyroby, Władysława Wlazło, Stefanii Hajduga, Józefa i Zofii Kadula, zm. z rodziny Zarzeczniak i Kadula, Józefa Kowalika, Jarosława i Karoliny Dymanus zm. z rodziny i dusze potrzebujące pomocy, Romana Cioś Józefa Zdzisława i Andrzeja synów, Stanisława i Anieli Steczko, Stanisława i Marii Wąsik Krzysztofa i Wiesława synów, Aliny Dukała, Stanisława Stanisławy Zbigniewa i Jana Grondalskich, Stanisława Skiba, Józefa i Jadwigi Żarskich Anieli córki Zdzisława wnuka i zm. z rodziny, Szymona i Antoniny Bieniek i zm. z rodziny, Jana i Bronisławy Szwajda i zm. z rodziny, Józefa i Karoliny Cichy, zmarłych z rodziny Cichych Utylskich Galosów Żelaznych i Madejów, Wiesława Janika, Stanisława i Zofii Koszyckich, Piotra i Anieli Koszyckich, Mikołaja i Józefy Mazur Stanisława i Józefy Kadula, Piotra i Anny Szwajda, Stanisława i Wandy Szwajda, Władysława Szumilas rodziców i teściów, Stanisława i Jadwigi Król Piotra wnuka, Grzegorza Masternaka, Jana Włodarczyka, Marioli i Ryszarda Włodarczyk, Rozalii i Szymona Włodarczyk, Anny i Macieja Łęckich, Katarzyny Reginy i Bartłomieja Taborskich, Władysława Paca, Rozalii i Józefa Adamczyk, Stanisława Stachowskiego z rodzicami, Ireny i Piotra Bulda, Katarzyny i Stanisława Kozioł Stanisława syna, Anny Jana i Józefa Jelonek Stanisława syna, Tadeusza i Anny Kowalik Marii i Stanisławy córki Tadeusza syna, Stanisława Wróblewskiego Elżbiety synowej, Wacława Krakowskiego, Jacka Rożka, Krzysztofa Semika, Anny Rogulskiej Marii siostry i rodziców, Anny i Franciszka Przebinda, Joanny i Władysława Steczko, Władysława i Czesławy Steczko, Franciszka i Marii Wędzicha, Anieli i Józefa Michniak i zm. z rodziny Michniaków, Joanny i Franciszka Białas i zm. z rodziny Białasów, Roberta Fryca, Stanisława Mądrego, Jana i Marii Trojan, Dominika i Antoniny Baran,

Księdza biskupa Stanisława Rosponda, Ks. Kazimierza Rosponda, Ks. Kazimierza Ciuby, Stanisławy Ciuba, Stanisława i Stefanii Łołka, Jana i Janiny Budziaszek Marii córki, Ks. Jana Sali, Ks. Jana Matusika, Andrzeja Szewczyka Anny i Józefa, Zofii Jochymek, Jana i Marii Machnica, Marcina i Marianny Poprawa, Heleny i Macieja Steczko Zofii córki, Mariana Torba, Benedykta i Wiktorii Figuła Jana i Ludwika synów Dominika prawnuka, Józefa i Anieli Węgrzyn, Franciszka i Michaliny Skowronek, Aliny i Lidii Baranowskich, Stanisławy i Józefa Mlostek, Jadwigi Stefanek, Antoniny i Józefa Pac Władysława i Marty, Stanisława i Zofii Galos, Joanny i Stefana Kubera z rodzicami, Zofii Frankiewicz, Józefa Ludwikowskiego z rodzicami, Józefy z rodziną, Anny Stefanii i Zofii z rodziną, Tadeusza i Anieli Kowalik z rodziną, Ireny i Stanisława Wędzicha, Tadeusza Fitowskiego i zm. z rodziny, Katarzyny Lorek Stefanii córki, Jana Panek, Tadeusza i Jacka Mazur, Józefa i Olgi Wyżga, Janiny i Józefa Komońskich, Krystyny Jarosz, Józefa i Salomei Kasperek, Stanisława Balona Bronisławy i Juliana, Karola Suchana Marii i Michała, Stefana i Zofii Kasperkiewicz, Anieli i Mieczysława Idzik, Barbary i Józefa Mlak, Emilii Fedyszyn, Wojciecha i Marii Serednickich, Wojciecha Serednickiego, Anny Jadwigi Józefa i Stanisława Ryszka i zm. z rodziny, Marii Agnieszki i Jakuba Korczyk i zm. z rodziny, Stanisława Pałka, Anny Pałka –Niedzielczyk, Romana Dominiki i zm. z rodziny Michalczyk, Anny Eugeniusza i Józefa i zm. z rodziny Przetacznik i Zarzyckich, Ireny i Mieczysława, Andrzeja Fitowskiego, Elżbiety Danek, Józefa i Józefy Różyckich, Władysława i Barbary Różyckich, Władysława Kruka z rodzicami, Stanisława i Anny Kogut, Stefana i Stanisławy Bugajskich, Kazimierza Budzaszka, Zofii i Anny Kowalik, Stanisława Kopcińskiego, Jana i Anieli Bugajskich Małgorzaty wnuczki, zm. z rodziny Bugajskich Suchanów i Irlików, Bronisława i Bronisławy Grzesiak, Wiesława Kowalika, Andrzeja i Marii Bartyzel, Zofii i Bartłomieja Jaskowskich, Józefa i Zofii Raputa Józefa syna, Józefa i Marii Para i zm. z rodziny, Jana Czech, Zofii i Edmunda Strojny, Stanisława i Zofii Ludwikowskich, Krzysztofa Stokłosy, Wiesława i Lidii Ślęczka, Bolesława i Anieli Kowalik Ryszarda syna, Anny Kosycarz, Mikołaja i Zuzanny Grzybek, Anny i Kazimierza Leś, Kazimierza Wąsika z rodzicami, Katarzyny i Kazimierza Wąsik, Antoniego i Rozalii Cieciak i zm. z rodziny Cieciaków i Walkowiczów, Juliana Baranka, Aleksandry Górka, Anieli Kołodziejczyk i zm. z rodziny, Heleny i Tadeusza Klaja Tadeusza syna, Przemka Darka i Kazimierza Kulawików, Stanisława i Kamili Suchan Stanisława i Krzysztofa synów, Stanisława i Stefanii Ryszka, Bronisławy Ryszka, Pawła Barana, Mariana Sobesto, Anny Kadula i zm. z rodziny, Julii i Kazimierza Sadko, Stanisławy i Stanisława Furmańskich, Agnieszki i Jana Bardo, Kazimierza Balickiego, Marii i Jana Kopeć Jana syna, Stanisławy Ciuba Stanisława i Józefy Bator i zm. z rodziny, Stanisława i Anieli Raputa, Mieczysława i Heleny Kadula, Edwarda Jana i Kunegundy Hyla, Andrzeja i Marii Rospond i zm. rodziny,

Teofila i Rozalii Hajduga, Jana i Marii Bator, Stanisława i Marii Kowalik, Stefana Kowalika, Andrzeja Steczko Jana syna, Stanisława i Elżbiety Steczko, Franciszka i Anieli Trybek, Anny Trybek, Jana Starek i zm. z rodziny, Stanisława i Stanisławy Kasprzyckich Zbigniewa syna, Marii Kierpiel, Zofii Suchan z rodzicami, Antoniego Suchan z rodzicami, Marii Suchan z rodziny Urbańców i zm. z rodziny Misiów, Jana i Zofii Szewczyk, Mieczysława i Stefanii Rakoczych, Tadeusza i Władysławy Feluś Stanisława Andrzeja i Zbigniewa synów Teresy i Witolda Żychlińskich, Anieli Pająk, Zofii Elterlein, Zofii Stanisława izm. z rodziny Steczko, Magdaleny, Jana i Józefa Ochmańskich, Franciszka Wyżgi

Wypominki roczne 2022/2023, część II

W serdecznej modlitwie polecamy Bożemu Miłosierdziu dusze śp. Ks.Biskupa Stanisława Rosponda, Ks. Kazimierza Ciuby, Stanisławy Ciuba, Jana i Joanny Szewczyk, Marii Makowskiej, Andrzeja i Heleny Kapusta, Ks. Jana Sali, Macieja i Barbary Tyrała Eugeniusza syna, Stanisława i Władysławy Skowronek Józefa syna, Błażeja i Stanisławy Wiecheć i dusze dzieci nienarodzonych, Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Jana Heleny Marii i Ireny Nowak, Albina i Zofii Sobesto Andrzeja i Stanisława synów Teofila i Marii Steczko, Piotra Dukała Aliny córki, Józefa Kaduli, Wiesława Grucy, Józefy i Andrzeja Kowalik, Teresy Wodzickiej, Władysława i Eugenii Wnęk, Józefy i Zdzisława Sroka, Karoliny i Romana Piątek, Anny i Wincentego Wnęk, Józefy i Jana Sroka, Anieli i Jana Kozioł, Reginy i Stanisława Wnęk, Stanisława Miroty, Anny i Feliksa Steczko, Józefy i Józefa Steczko, Anny i Jana Grzybczyk, Bronisławy Stanisława Bogdana i Władysława Kadula, Stanisławy Piotrowskiej, Anny Wąsik, Józefa i Józefy Grzesiak, Andrzeja i Józefy Raputa, Stanisława Hyla Macieja Łęckiego Józefa i Stanisława synów, Bolesława Anny żony, Floriana Zofii żony, Józefa Wędzichy Andrzeja i Kazimierza synów, Agnieszki Łęckiej Władysława syna Krystyny żony, Władysławy i Franciszka Jaskólskich, Heleny i Jana Wlazło i zm. z rodziny, Michała Wlazło, Józefa Lenarta, Anny i Bolesława Szwed, Albina i Marii Kruk, Zbigniewa Kowalika, Franciszka i Zofii Parnal, Jana i zm. z rodziny Kowalów i Chrapków, Józefa i Magdaleny Bator Tadeusza syna, Mikołaja i Heleny Para, Kazimierza Ryszki, Stanisława i Marii Żelaznych Mieczysława i Anny Węgrzyn Stefanii siostry, Ludwika Tałacha Ludwika i Anny Żurek, Marii i Albina Boroń, Tomasza Boronia, Antoniny i Mieczysława Białek Mieczysławy córki i zm. z ro. Józefa i Marii Wyczesany i zm. z rodziny, Teodozji Radkowskiej i zm. z rodziny, Wincentego i Marii Kudłek Stanisława i Józefa synów Adama wnuka, Jana i Kazimiery Martyna, Andrzeja i Józefy Kozioł Marii córki, Tadeusza i Anny Bator, Stefanii Machnica Jana syna, Zuzanny Basza, Kazimierza i Agnieszki Śliwa, Stanisława i Anny Gaweł, Stanisława Bulda, Jana i Zofii Karaś Stanisława syna, Jana i Józefy Karaś z synami, Pawła i Julii Pac, Tadeusza Meusa, Michała i Katarzyny Szostak, Jana Mikołajczyka z rodzicami, Emilii i Hipolita Poprawa z rodzicami, Stanisławy i Tadeusza Kowalik, Elżbiety Góra, Alicji Gorgol, Marii Szwajda, Stanisławy i Stanisława Meus, Jana i Wiktorii Sobkowicz Tadeusza i Jana synów, Józefa Kowalika i zm. z rodziny, Józefy i Feliksa Bugajskich, Wawrzyńca i Katarzyny Steczko, Mieczysława i Józefy Dziewońskich, Mieczysława Piś, Genowefy i Jana Duchnik Franciszka i Marii Wędzicha, Jacka Jędrzejowskiego, Stanisława i Stanisławy Grzesiak z rodzicami, Józefa i Zofii Mazurkiewicz, Tadeusza Kalety z rodzicami, Wiktorii i Macieja Pac, Stefanii i Andrzeja Jaskowskich, Marii Klimczyk, Władysława i Stanisławy Milc, Jana i Zofii Białas, Józefa i Anny Korzeniak, Stanisława i Stanisławy Żaba, Władysława Ruśniak z rodzicami i teściami,Jana i Anny Śmiech Władysława i Marii, Michała Ireny i Jana, Tadeusza Stolarz i dusze w czyśćcu cierpiące, Stanisława i Marii Kowalik z rodzicami, Marii Urbaniec,

Józefa i Jadwigi Kowalik, Joanny i Andrzeja Czechowskich, Heleny i Kazimierza Otrębskich, Stanisława Sroki Józefa syna, Izydora Marii i Tadeusza Rospond, Anny i Jana Grzesiak Józefa syna, Anny i Mariana Kozera, Władysława i Stanisławy Zaborowskich, Marii Pielechaty, Józefa i Zofii Raputa, Feliksa i Justyny Raputa, Stanisława i Marii Jaskowskich, Tadeusza Jasiołka, Franciszka i Zofii Gruca, Józefa i Zofii Łędzkich Jana syna, Heleny i Adama Kordek, Józefa i Zofii Kowalik Tadeusza syna, Wincentego i Joanny Kowalik, Jerzego Borkowskiego, Tadeusza i Zofii Mastek, Kazimiery i Kazimierza Łasiewickich, Jana i Anieli Skrzypoń z rodziną Stanisława Królik z rodzicami i synem Krzysztofem, Jana Jaskowskiego z rodzicami, Stanisława i Anny Żak, Grażyny Koszyckiej, Ireny i Stanisława Gruca, Marii Pirowskiej, Ryszarda Owcy, Jana i Marianny Suchan, Jana i Anny Suchan Józefa syna, Stanisława i Anny Suchan Katarzyny córki, Michała Barana, Dariusza i Zdzisława Szczurek, Stanisława Michalec Wacława Kluska, Jana Stanisława i Władysławy Żaba, Zofii i Franciszka Guzik, Anieli i Józefa Węgrzyn, Władysława Suchana, Stefanii i Andrzeja Wąsik, Krystyny Tyrała, Stanisławy i Bronisława Bojda, Piotra i Marii Stawowskich z synami i zięciami, Jana Żmuda, Stanisława Boronia, Marii i Bronisława Nowak, Józefa Józefy i Stanisława Sobesto, Macieja i Franciszki Bojda Józefa i Stanisława synów, Stanisława i Adelajdy Hyla Józefa i Tadeusza syn Piotra Stanisława Władysława i Andrzeja Wąsików, Anny Rożek,Elżbiety i Stanisława Steczko Jana Kowalika z rodzicami, Emilii i Wojciecha Meus z rodzicami, Krystyny Wąsik, Jana Zofii i Janusza Kurdziel, Władysława i Stanisławy Górnisiewicz, zm. z rodziny Banduła, Zofii Kowalik z rodzicami i teściami, Anny Kowalik z rodzicami, Władysława i Stanisławy Łuszczek, Jana i Stefanii Szewczyk, Józefa i Anieli Stachowskich Władysława syna, Alfreda Chwastek, Stanisława Elżbiety i Władysława Kowalik, Jana i Heleny Wlazło, Janusza Buldy, Rafała Grzesiaka, Kazimiery Szwajda i dusze w czyśćcu, Andrzeja Kozimora, Stanisława Profic Andrzeja i Stefanii Misiewicz Anny córki, Eugeniusza Jadwigi i Antoniego Buła, Jana i Marii Kalita Janiny córki, Heleny Wójtowicz, Jana Węgiel, Józefa Rospona, Wacława Godyń, Michała i Marii Wlazło Anny córki, Marii Balickiej, Anieli Szwajda Stanisława syna, Franciszka i Agnieszki Kowalik, Jana i Stefanii Strózik Jana syna, Zofii i Jana Kozioł, Leszka Mętel, Wawrzyńca i Marii Kozioł Anny córki, Franciszka i Magdaleny Król, Stanisława i Anny Król, Rozalii i Wawrzyńca i Władysława Mitana, Władysława i Tadeusza Palca, Andrzeja Mitki, Barbary Druzgała, Heleny Wąsik Józefa syna, Barbary i Ryszarda Pietraniec, Witolda i Marii Zając, Anny Steczko, Elżbiety i Stefana Kadula, Anieli Ryszka, Danuty i Jana Buczek, Anny i Mikołaja Kowalik, Stanisława i Katarzyny Kadula, Ks. Ignacego Różyckiego, Stanisława Jaskowskiego, Zofii i Jana Lelek, Stanisława Grzesiaka Pauliny córki, Elżbiety Płatek, Władysława i Marii Wąsik, Stanisława i Stefanii Kadula Bronisława syna, Aleksego i Ireny Jamka, Wincentego i Magdaleny Miś, Piotra i Barbary Gaweł Władysława syna Anieli córki, Tadeusza i Józefy Trojan Andrzeja syna, Józefa Kozioł, Janiny Winiarskiej

Anieli i Edwarda Poprawa Stanisława syna, Józefa Buczka, Wawrzyńca i Marii Buczek, Floriana i Marii Porawa, Aliny i Władysława Sowińskich, Franciszka i Bronisławy Suskich i zm. z rodziny, Jana i Stanisławy Cygan i zm. z rodziny, Mieczysława i Stanisławy Ciuba, Stanisławy i Jana Cygan, zm. z rodziny Cygan Suskich Meus i Ciuba, Franciszka Piwowarczyka Wiesława syna, Kazimierza Bastra, Jakuba i Franciszki i zm. z rodziny, Józefa i Marii Wyroba, Jana Legutko, Feliksa i Zofii Pyla, Heleny Pyla, Józefa i Zofii Jaskowskich Mieczysława syna, Zofii Czech, Józefa i Heleny Kowalik, Józefa i Jana Węgrzyn, Mikołaja i Jadwigi Wąsik Jadwigi córki, Józefa i Małgorzaty Fortuna, Tadeusza i Władysławy Feluś Stanisława Andrzeja i Zbigniewa synów, Tadeusza i Ireny Miś, Stanisława i Anieli Łabędź, Jana i Anny Łabędź, Tadeusza i Władysławy Buczek, Stanisława i Zofii Grzesiak Tadeusza syna, Stanisława Ryszki i zm. z rodziny Grzesiaków Steczków i Ryszków, Mieczysławy Noga, Ignacego i Emilii Borowy, Władysława i Anieli Druzgała, Piotra i Jadwigi Lipiarz, Krystyny i Stanisława Lorek z rodzicami Władysława i Anny Wędzicha Janusza syna Andrzeja zięcia, Michała i Anieli Bator Franciszka syna, Władysława i Julii Wędzicha, Stanisława Tekli Stefana i Anny Kozioł, Jana i Anny Para, Jana i Małgorzaty Budziaszek Marii i Anny córki Władysława syna, Stanisława Krupy, Władysława i Anieli Sieprawskich, Jana i Joanny Kadula, Jana i Anieli Kurdziel, Józefy Jasiołek Małgorzaty Zofii i Józefa Kopijka, Jana Kmita, Jana i Teofili Zarzeczniak, Apolonii Makowskiej Zofii Karaś, Władysława i Anieli Żurek, Tadeusza i Anny Kowalik, Eugeniusza Zielińskiego Anny i Władysława rodziców, Zofii Wąsik, brata Eugeniusza Tyrała, Stanisława i Marii Wąsik, Genowefy i Bolesława Rubinkowskich, Anieli Władysława Mariana Michaliny Andrzeja Aleksandry i Stefana Hyrlickich, Antoniny i Józefa Kozioł, Wiesława Bytniewskiego, Stanisława Syczyka, Władysława Gielaty, Zofii Gawin, Ireny Hyrlickiej, Anny i Jana Mirota, Bolesława Szewczyka, Andrzeja Karcz Andrzeja syna, Józefa Frankowicza Józefa i Marii Steczko, Jadwigi Wędzicha i dusze w czyśćcu, Mikołaja i Marii Funek Jana syna Teofila i Barbary Kowalik z rodzicami, Mikołaja i Jadwigi Rospond Mariusza syna i zm. z rodziny, Stefanii Stanisławy Władysława Czesława i zm. z ich rodzin, Anieli i Józefa Wąsik z rodzicami, Czesława Benal Bogdana syna Krzysztofa zięcia, Piotra i Wiktorii Kadula, Tadeusza i Józefa Strumińskich, Piotra i Katarzyny Feluś, Romana Krzywda, Władysława Szewczyka z rodzicami, Piotra i Agnieszki Wąsik Kazimierza syna, Heleny Drewniak, Józefa Feluś, Tadeusza i Stefanii Steczko, Wawrzyńca i Joanny Skowronek Ks Jana Kowalika, Ks. Jana Sali, Józefa i Zofii Wąsik, Anny i Jana Wąsik, Marii Stanisława i Władysława Kowalik, Eugeniusza i Wandy Hełpa, Bronisławy i Andrzeja Trojan, Kazimierza i Salomei Rospond, Józefa i Walerii Jaskowskich, Ireny Steczko, Tadeusza Stachowskiego, Krzysztofa Rozalii i Stanisława Szumiec, Adeli Bolesława Marii Jana i Marii Hebda, Władysława Mrowcy, Lucyny Wojtal, Romana Nawalaniec, Józefa Mazura, Stanisława Nalepy, Haliny i Krzysztofa Kozioł, Joanny Szewczyk, Jana i Marii Wąsik, Stanisławy i Józefa Girek, Waldemara Zwolińskiego, Reginy i Andrzeja Zwolińskich, Zofii i Stanisława Biel, Jadwigi i Jana Biel,