top

Wypominki roczne

Wypominki roczne

1.Wypominki roczne 2021/2022, cz.I, str.1

W serdecznej modlitwie polećmy Bożemu Miłosierdziu dusze fundatorów i budowniczych naszego kościoła, kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii i tych, którzy z niej pochodzili,
sióstr zakonnych oraz dusze świętej pamięci : ks. biskupa Stanisława Rosponda, ks. Jana Sali, Andrzeja Jaskowskiego, Stanisława Jaskowskiego, Jana i Zofii Lelek, Stanisława Koszyckiego Anieli i Piotra rodziców, Mikołaja i Józefy Mazur, Józefa i Stanisławy Para, Zofii Jaskowskiej Krzysztofa syna, Jerzego Suchana, Czesława Jasiołek z rodzicami, Elżbiety Danek,

Henryka i Rozalii Szymoniak, Antoniego i Rozalii Ciesielskich, Piotra i Heleny Danek, Jana Mardyły, Honoraty Szymoniak, Bronisława i Marii Rybczyńskich, Józefa i Zofii Kadula i zm. z rodziny Kadula i Zarzeczniak, Stanisława i Katarzyny Kadula, ks. Ignacego Różyckiego, Ryszarda Józefa i Marii Więckowskich, Zofii Galos, Jana i Marii Tyrała, Krzysztofa Jaworka, Mariana i Honoraty Ryszka, Stanisława Kapery, Franciszki Tomaszewskiej, Marzeny Krasoń, Haliny Prokop, Marka Knapika, Stefanii Ryszka, Jana i Anny Mirota, Bolesława Szewczyka,

Ks. Stefana Boronia, Czesława i Marii z córką Danutą i rodzicami, Tadeusza i Marii Sobesto z synem Janem i rodzicami, Romana i Józefy Łędzkich, Jana i Anieli Grzesiak i zm. z rodziny, Piotra i Franciszki Łędzkich i zm. z rodziny, Józefa i Heleny Nosal, Zofii Szczepanowskiej, Mieczysława Cynarskiego, Franciszka Pyzika z rodzicami, Stanisława i Zofii Soból z rodzicami, Stanisława i Janiny Jaskowskich, Andrzeja i Marii Kozioł, Jana Pac Marty córki, Piotra i Wiktorii Kadula, Tadeusza i Józefy Strumińskich, Piotra i Katarzyny Feluś,

Witolda i Agaty Kowalik z rodzicami, ks. Bronisława Kąckiego, brata Czesława, Bronisławy i Eugenii Trypuć, Macieja i Honoraty Kozioł Tadeusza i Stanisława synów, Mieczysława i Ireny Bulda, Józefa i Zofii Szczygieł, Władysława i Anieli Żurek, Apolonii Makowskiej, Zofii Karaś, Mikołaja i Zuzanny Grzybek, Kazimierza Wąsika, Anny Leś, Tadeusza i Ireny Miś, Stanisława i Anieli Łabędź, Jana i Anny Łabędź, Tadeusza i Władysławy Buczek, Bolesława i Anieli Kowalik Ryszarda syna, Anny Kosycarz, Mikołaja i Marii Funek Jana syna,

Romana Srebro, Jakuba i Anieli Gaździaków izm. z rodziny, Władysława Szewczyk z rodzicami, Anny Antoniny i Józefa Lelek, Bolesława i Genowefy Rubinkowskich, Ireny Hyrlickiej, Anieli Władysława Michaliny Mariana Andrzeja Aleksandry Stefana i Franciszka Hyrlickich, Józefa i Antoniny Kozioł, Wiesława Bytniewskiego, Stanisława Syczyka, Zofii Gawin, Władysława Gielaty, Franciszka i Marii Szwajda Zofii córki Jana zięcia, Józefa i Zofii Zarzeczniak, Andrzeja Karcz Andrzeja syna, Józefa i Marii Steczko, Jadwigi Wędzicha,

Stanisława i Krystyny Lorek z rodzicami, Andrzeja i Zofii Miś, Romana Bańdo i zm. z rodziny, Jana i Anny Para, Stefana Anny i Stanisława Kozioł, Ignacego i Emilii Borowy, Władysława i Anieli Druzgała, Władysława Strózika, Józefa i Marii Steczko, Stanisława i Stanisławy Budziaszek, Witolda i Marii Zając, Jadwigi Fugas, Józefa i Zofii Jaskowskich Mieczysława syna Marii Kolowskij Anny Feliksa Józefa i zm. z rodziny, Stanisława i Heleny i zm. z rodziny, Ireny i Piotra Bulda, Tadeusza i Władysławy Feluś Stanisława Andrzeja i Zbigniewa synów.

2. Wypominki roczne 2021/2022, cz.I str.2

Stanisława i Kamili Suchan Stanisława i Krzysztofa synów, Kazimierza Sadko, Jana i Agnieszki Bardo, Stanisława i Stanisławy Furmańskich, Elżbiety Płatek, Stanisława Grzesiaka Pauliny córki, Władysława i Marii Wąsik, Stanisława i Stefanii Kadula Bronisława syna, Aleksego i Ireny Jamka, Stefanii Piotra i Władysława Bartyzel, Anny Stanisława i Jadwigi Żarskich, Władysławy Irlik, Władysława i Anny Wędzicha Janusza syna Andrzeja zięcia, Michała i Anieli Bator Franciszka syna, Władysława i Julii Wędzicha, Tadeusza i Zofii Wsołek, Józefy Funek,

Stanisława Stefanii i Bronisławy Ryszka i zm. z rodziny, Pawła Barana, Anny Kadula,Floriana i Katarzyny Sobesto i dusze w czyśćcu cierpiące, Tadeusza i Anny Kowalik Marii córki Tadeusza syna, Stanisława Wróblewskiego Elżbiety synowej, Wacława Krakowskiego, Marii Garzeł Anny siostry i rodziców, Celestyny Woźniak, Jacka Rożek, Macieja i Anny Łęckich, Katarzyny Reginy i Bartłomieja Taborskich, Władysława Paca, Eugeniusza Buła, Stanisława i Zofii Irlik, Piotra Stanisławy Władysława i Andrzeja Wąsik

Władysławy Irlik, Franciszka i Marii Strumińskich, Bolesława i Elżbiety Irlik, Stanisława Ryszki Stanisława Grzesiaka, Zofii Grzesiak, Tadeusza Grzesiaka, Mieczysławy Noga, Wawrzyńca i Joanny Skowronek, Józefa i Jadwigi Żarskich Anieli córki Zdzisława wnuka, Jana i Bronisławy Szwajda, zm. z rodziny Żarskich Bieńków Szwajda Cichych Utylskich Żelaznych i Galosów, Stanisława i Heleny Kurpan, Jana i Jadwigi Steczko Bogusława wnuka, Krzysztofa i Anny Kowalik, Józefa Bulda, siostry Marii Damiany, Ireny i Mieczysława Baran, Marii Kosycarz,

Andrzeja Steczko Jana syna, Stanisława i Elżbiety Steczko, Franciszka i Anieli Trybek Anny siostry, Jana Starek i zm. z rodziny, Stanisława i Stanisławy Kasprzyckich Zbigniewa syna, Marii Kiepiel, Bolesława i Anny Szwed, Władysława i Stanisławy Steczko, Stanisława Profic, Eugeniusza Zielińskiego Anny i Władysława rodziców, Marii i Stanisława Wąsik Eugeniusza brata, Stanisława i Marii Kowalik z rodzicami, Stanisława i Józefy Wędzicha, Marii Kowalik, Marii Steczko, Jana Kowalika, Ignacego i Tekli Kowalików, Józefa i Tadeusza Kowalik,

Grażyny Koszyckiej, Ireny i Stanisława Gruca, Marii Pirowskiej, Ryszarda Owca, Jana i Elżbiety Wlazło i zm. z rodziny, Stanisława i Anieli Steczko z rodzicami, Józefa i Marii Skucińskich z rodzicami, Józefa i Marii Wyroba, Jana Legutko, Feliksa i Zofii Pyla, Heleny Pyla Michała i Katarzyny Szostak, Izydora i Stanisławy Meus, zm. z rodziny Cygan Suskich Ściegiennych i Turków, Jana Maksymiliana i Stanisławy Cygan, Aleksandry Krzyszkowskiej, Mieczysława Matysika, Grzegorza Siendaja, Władysława Szumilasa z rodzicami i teściami,

Józefa i Anieli Gajowy Stanisława syna, Janusza Bartyzela, Mariana Jaskowskiego, Daniela i Damiana Kędzierskich, Zofii Kowalik z rodzicami i teściami, Anny Kowalik z rodzicami, Władysława i Marii Bator, Józefa i Zofii Rospond Teresy córki Józefa syna, Tomasza i Marii Kapusta, Anny Starek, Stanisława Batora, Władysława i Elżbiety Kowalik, Anny Kowalik, Joanny i Marii Kowalik, Tadeusza Jasiołka, Zofii i Franciszki Gruca, Andrzeja i Zofii Łędzkich Jana syna, Adama i Heleny Kordek, Andrzeja Kozimora, Stanisława Buldy z teściami, Tadeusza Stachowskiego, Franciszka Wyżgi, Magdaleny Jana i Józefa i Józefa Ochmańskich, Józefa Frankowicza, Gabrieli Wrona, Piotra Zaręby

3.Wypominki roczne 2021/2022, cz. I str. 3

Ks. Jana Kowalika, ks. Jana Sali, Józefa i Zofii Wąsik, Jana i Anny Wąsik, Stanisława i Marii Kowalik, Eugeniusza i Wandy Hełpa, Andrzeja i Bronisławy Trojan, Kazimierza i Salomei Rospond, Antoniego i Anny Zalewskich, Aleksandra i Anny Zalewskich, Jana i Władysławy Bańdo, Błażeja i Stanisławy Wiecheć z rodzicami, Stanisława Skowronka z rodzicami i rodzeństwem, Tadeusza Płatka z rodzicami i rodzeństwem, Stanisława i Zofii Bil, Andrzeja i Reginy Zwolińskich, Jadwigi Bil z mężem, Zbigniewa Kowalika,

Elżbiety Kosycarz, Jana, Eugenii i Zdzisława Herian, Jana i Honoraty Kosycarz, Franciszki Kowalik, Wiesławy Misztal, Bronisława Bębenek, Józefa i Zofii Raputa, Andrzeja Szewczyka, Teofila i Anny Kasperek Józefa syna Salomei żony, Jana i Rozalii Tyrka, Jana i Anny Łęckich, Stanisława i Józefy Bator i zm. z rodziny, Stanisława i Anieli Raputa, Mieczysława i Heleny Kadula, Andrzeja i Stefanii Misiewicz Anny córki, Franciszka i Honoraty Matys, Mikołaja i Heleny Parc, Józefa i Magdaleny Bator Tadeusza syna, Franciszka i Zofii Pernal,

Władysława Kruka z teściami, Stefana i Stanisławy Bugajskich, Stanisława i Anny Kogut, Kazimierza Budzaszka, Anny Steczko, Stefana i Elżbiety Kadula, Anieli Ryszka, Franciszka Piwowarczyka Franciszka syna, Kazimierza Bastra, Tadeusza i Anny Trojan Andrzeja syna, Jana i Zofii Kowalik Stanisława syna, Ludwika Tałacha, Ludwika i Anny Żurek, Józefa Józefy i Stanisława Sobesto, Anny Jadwigi Józefa i Stanisława Ryszka i zm. z rodziny, Marii Agnieszki i Jakuba Korczyk i zm. z rodziny, Stanisława Pałki, Anny Pałka Niedzielczyk, Marii Gruca

Józefa i Zofii Kowalik Stefana Jana i Tadeusza synów, Józefa i Anieli Węgrzyn, Władysława Suchana, Jana i Zofii Białas, Stanisława i Stanisławy Żaba, Józefa i Anny Korzeniak, Józefa i Heleny Kowalik, Zofii Czech, Jana Kowalika Józefa i Zofii rodziców Tadeusza syna, Jana i Kazimiery Steczko Kazimierza i Józefa synów, Franciszka i Michaliny Skowronek, Józefa i Anieli Michniak, Franciszka i Joanny Białas i zm. z rodziny Michniaków i Białasów, Heleny Wąsik Józefa syna, Władysława i Stanisławy Łuszczek, Jana i Stefanii Szewczyk

Stanisława i Wiktorii Ryszka Andrzeja brata, Władysława i Anieli Wędzicha Tadeusza syna, Marii Stasiak-Sawickiej, Stanisława Miroty, Feliksa i Anny Steczko, Józefa i Józefy Steczko, Janiny Józefa Jana i Józefa Poprawa, Anieli Edwarda i Stanisława Poprawa, Władysława Sowińskiego, Andrzeja Fitowskiego, Tadeusza i Anieli Kowalik z rodziną, Jana i Marii Kowalik, Macieja i Franciszki Bojda Józefa i Stanisława synów, Stanisława i Adelajdy Hyla Józefa i Tadeusza synów, Jana Wąsika z rodziną, Marii Wąsik z rodziną Spytkowskich,

Józefa i Stanisławy Girek, Kazimierza i Bronisławy Widórek Tadeusza syna Eugenii córki i Antoniego zięcia, Józefa i Władysławy Niedziela z teściami, Bronisława Ziębli, Macieja Łęckiego Józefa Stanisława Bolesława i Floriana synów Jadwigi córki, Agnieszki Łęckiej Władysława syna Krystyny żony, Józefa Wędzichy Andrzeja i Kazimierza synów, Marii Kosycarz, Marii Janas i dobrodziejów Sióstr Felicjanek, Władysławy i Stanisława Skowronek, Jana Patrycji i Marty Cieśla, Stanisława Stelmacha, Tomasza Patla, Adama Ratajczaka, Stanisława i Marii Steczko, Jana i Józefy Steczko, Joanny Szewczyk,

4. Wypominki roczne 2021/2022, cz.II str 1

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze świętej pamięci : Teofila i Marii Steczko, Piotra Dukały Aliny Dukała, Józefa Kaduli, Teofila i Rozalii Hajduga, Jana i Marii Bator, Stefana Kowalika, Józefa i Magdaleny Bator, Stanisława i Marii Kowalik, Tadeusza Maj, Jana i Heleny Suchan, Władysława i Zofii Kadula, Edwarda Jana i Kunegundy Chyla, Andrzeja i Marii Rospond, Kazimierza Ryszki, Stanisława i Marii Żelazny, Zofii Jana i Janusza Kurdziel, Władysława i Stanisławy Górnisiewicz, zm. z rodziny Bandułów, Janusza Buldy, Rafała Grzesiaka,

Romana i Władysławy Rusek, Tadeusza Gędźby, Józefa i Brygidy Pasek, Jana i Antoniny Rusek, Józefa i Stanisławy Lisowskich, Wiesława i Michała Boruchowskich, Czesława Zofii i Krzysztofa Szydłowskich, Aliny Judasz, kleryka Damiana, Franciszka i Agnieszki Kowalik, Jana i Stefanii Struzik Jana syna, Michała i Marii Wlazło Anny córki, Piotra i Anieli Szwajda – Stanisława syna, Stanisławy i Elżbiety Steczko, Wojciecha i Emilii Meus, Jana Kowalika, Stanisława i Stanisławy Grondalskich Zbigniewa i Jana synów, Anny i Franciszka Urbaniec,

Jana i Zofii Karaś, Franciszka Makowskiego Stanisława syna, Jana i Józefy Karaś z synami, Pawła i Julii Pac, Jana Dudka, Natalii Mieczysława Agnieszki i Rafała Karcz, Anny Kowalik, Jana i Heleny Wlazło Stanisława syna, Tadeusza i Józefy Trojan Andrzeja syna, Józefa i Zofii Raputa, Feliksa i Justyny Raputa, Stanisława i Marii Jaskowskich, Mikołaja i Anny Kowalik, Jana i Danuty Buczek, Władysława i Zofii Wąsik, Jadwigi Rospond Anny córki, Tadeusza i Edwarda Budziaszek, Marii Kotula Juliana syna, Józefa i Anieli Nowak,

Andrzeja Mitka, Jana i Barbary Druzgała, Zofii Mastek, Kazimierza i Kazimiery Łasiewickich, Tadeusza i Heleny Klaja Tadeusza syna, Przemka i Darka Kulawik, Władysławy Rożek, Jana Kmity, Jana i Teofili Zarzeczniak, Józefa Kozioł, Janiny Winiarskiej, Mieczysława Giza, Andrzeja i Joanny Czechowskich, Kazimierza i Heleny Otrębskich, Zofii Suchan z rodzicami, Antoniego Suchan z rodzicami, Mikołaja Suchan, z rodziny Misiów – Barbary i Stanisława, zm. z rodziny Urbańców, Marii Suchan, Franciszka Olszewskiego Mariana zięcia,

Stanisława Sroki Józefa syna, Andrzeja i Katarzyny Soból, Feliksa i Zofii Pyla, Mariana i Anny Szwajda, Marii Gaudyn, Krzysztofa Szwajda, Stefana i Anny Grzesiak Andrzeja syna, Władysława i Barbary Bator, Antoniego Święcha, Ryszarda Górki, Krystyny Wąsik, Andrzeja i Stefanii Wąsik, Krystyny Tyrała, Bronisława i Stanisławy Bojda, Stanisława Ryszki, Władysława i Bronisławy Czech, Mariana i Janiny Ludwikowskich Leopolda i Jana synów, Albina i Janiny Apostolik, Stanisława i Stanisławy Meus, Kazimierza i Katarzyny Wąsik,

Władysława i Anieli Sieprawskich, Jana i Joanny Kadula, Anny Wąsik, Józefa i Józefy Grzesiak Andrzeja i Józefy Raputa, Piotra i Stanisławy Steczko Stanisława syna, Jana i Franciszki Jaskowskich, Stanisława i Anny Steczko Stanisława syna, Roberta Fryca, Stanisława Mądrego Jana i Marii Trojan, Dominika i Antoniny Baran, Józefa i Stanisławy Wyroba Michała wnuka, Stanisława Stachowskiego z rodzicami, Józefa i Emilii Marczyk Stanisława syna, Ireny Wacława i Franciszki Pelka, Jana Kowalika, Zofii Wójcik z rodziną, Marii Szwajda

5. Wypominki roczne 2021/2022, cz.II str. 2

Piotra i Stanisławy Michalik, siostry Marii Elizy, Floriana Marii i zm. z rodziny, Barbary i Wincentego Hajduga, Andrzeja Mieczysława Marii i Pawła Bulda, Jana i Wiktorii Wąsik, Jana i Józefy Królik z rodzicami, Franciszka i Rozalii Najda Barbary córki, Stefanii Soból, Stanisława i Zofii Soból, Andrzeja i Marii Miś, zm. z rodziny Misiów i Urbańców, Tadeusza i Elżbiety Pyla z rodzicami, Stanisława Lelek Jana i Zofii rodziców, Jana i Józefy Królik Józefa i
Marii rodziców, Marii Wyczesana i zm. z rodziny, Teodozji Radkowskiej i zm. z rodziny,

Mikołaja i Jadwigi Wąsik Jadwigi córki, Józefa i Małgorzaty Fortuna, Franciszka i Stefanii Fortuna, Piotra i Agnieszki Wąsik Kazimierza syna, Tadeusza i Stefanii Steczko, Heleny Drewniak, Józefa Felusia, Jana Mikołajczyka Stanisławy i Kazimierza, Hipolita i Emilii Poprawa z rodzicami, Tadeusza i Stanisławy Kowalik, Elżbiety Góra, Alicji Gorgol, Jana i Marii Nowak, Jana i Michaliny Duszyk z córką, Władysława i Marianny Kuś, Władysława Kapusty, Albina Mentel, Jana i Anny Para, Mariana Kowalika, Dominika Figuły,

Teofila i Barbary Kowalik z rodzicami, Stefanii Stanisławy Władysława Czesława i zm. z rodziny, Mikołaja Rosponda z żoną i rodziną, Mikołaja i Jadwigi Rospond Mariusza syna, Józefa Mlostek z rodzicami, Józefa i Anieli Wąsik z rodzicami, Czesława Benal Bogdana syna Krzysztofa zięcia, Jana i Anny Grzybczyk, Stanisławy Piotrowskiej, Bronisławy Stanisława i Władysława Kadula, Zbigniewa Fiutowskiego, Józefa Piekara, Jana i Anieli Czech, Krzysztofa Sumery, Józefa i Władysławy Rospond, Stanisława i Teresy Widurek,

Antoniny i Józefa Pac, Władysława i Marty, Stanisława i Zofii Galos, Anny Stefanii i Zofii z rodziną, Stefana i Joanny Kubera z rodziną, Zofii Frankiewicz, Józefy z rodziną, Józefa Ludwikowskiego z rodziną, Stefanii Machnica Jana syna, Józefa i Jadwigi Kowalik, Wiesława Grucy, Józefy Andrzeja Barbary i Andrzeja Kowalik, Teresy Wodzickiej, Jana Panek Andrzeja i Anieli Feuer, Zofii Kowalik, Leopolda Ludwikowskiego, Mieczysława i Anny Marczyk, Bogusława Rakoczego, Zofii Śliwińskiej-Iskra, Wiesława i Lidii Ślęczka,

Stanisława Kowalika z rodzicami, Jerzego Kromki z rodzicami, Wincentego i Marii Szewczyk, Zofii Szewczyk, Andrzeja i Józefy Bulda, Katarzyny Lorek Stefanii córki z dziećmi, Tadeusza Fitowskiego Andrzeja i Stasia synów, Władysława i Eugenii Wnęk, Zdzisława i Józefy Sroka, Wincentego i Anny Wnęk, Romana i Karoliny Piątek, Jana i Józefy Sroka, Jana i Anieli Kozioł, Stanisława i Reginy Wnęk, Władysławy i Franciszka Jaskólskich i zm. z rodziny Jaskólskich i Podsiadło, Józefa i Katarzyny Tabiś, Ludwika i Anny Nowickich, Tadeusza Mazura Jacka syna,

Andrzeja Buldy Stanisława syna, Stanisława Jana Stanisławy i Bożeny Bulda, Józefa i Olgi Wyżga, Jana i Marii Machnica, Marcina i Marianny Poprawa, Jana i Anny Suchan, Stanisława Sobesto, Władysława Kowalika Bogusławy matki, Teresy Żychlińskiej, Anieli Pająk, Zofii Elterlein, Krystyny i Stefana Steczko z rodzicami, Władysława i Marii Rospond, Józefa i Agnieszki Wąsik, Marii Mieczysława Władysława i Kazimierza Kawa, Kazimierza Ludwikowskiego, Józefa i Anieli Stachowskich Władysława syna, Józefa Sałaś, Adama Agnieszki Zofii i Marii Szałaś

6.Wypominki roczne 2021/2022, cz. II str. 3

Wincentego i Magdaleny Miś, Piotra i Barbary Gaweł Władysława syna Anieli córki, Józefa Kowalika, Jarosława i Karoliny Dymanus i zm. z ich rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa i Cecylii Kowalik Anieli córki, Władysława i Anieli Kowalik, Piotra Józefa i Grażyny Wyroba, Władysława Wlazło, Stefanii Hajduga, Bożeny Bulda, Floriana Kowalika, Józefa Lenarta, Michała Wlazło, Andrzeja i Józefy Kozioł Marii córki, Tadeusza i Anny Bator, Wiesławy Konarskiej, Władysława Ruśniaka z rodzicami i teściami, Mieczysława Piś,

Wawrzyńca i Stanisławy Szewczyk Zdzisława syna Wiesława wnuka, Gabriela i Barbary Hajduga z rodziną, Adama Zakrzowieckiego, Józefa Hajdugi, Jana Zwolaka, Franciszka Władysławy i Tadeusza Freń, Ignacego i Albiny Świętaniowskich, Adama i Elżbiety Świebodzkich, Stanisława i Anny Król Franciszka i Magdaleny rodziców, Wawrzyńca i Rozalii Mitana Władysława Józefa i Mieczysława synów, Władysławy Palca, Piotra i Anny Szwajda, Stanisława i Wandy Szwajda, Józefy i Stanisława Kadula, Józefa Kowalika i zm. z rodziny,

Katarzyny Józefa Jana i Kazimierza Bartyzel, Zygmunta i Teresy Korepta, Adama Marii i Henryka Leśniak, Jana i Zofii Kozioł, Józefa i Anny Szostak, Leszka Mętel, Wawrzyńca i Marii Kozioł, Wincentego i Marii Kudłek Stanisława i Józefa synów Adama wnuka, Jana i Kazimiery Martyna, Wojciecha i Zofii Kowalik, Jana i Wiktorii Sobkowicz Tadeusza i Jana synów, Józefa Miroty, Mikołaja i Albiny Płatek, Józefa i Zofii Mazurkiewicz, Macieja i Wiktorii Pac, Andrzeja i Stefanii Jaskowskich, Marii Klimczyk, Józefa i Heleny Kaleta, Marii Urbaniec, Tadeusza Kalety, Andrzeja Rosponda, Jana i Franciszki Iskra Jana Józefa i Stanisława synów

Albina i Marii Kruk, Władysława i Anny Rospond, Jana i Marii Rospond, Józefa i Józefy Różyckich, Władysława i Barbary Różyckich, Władysława i Stanisławy Milc, Aliny Dukała, Stanisława i Anieli Steczko, Stanisława i Anny Suchan Katarzyny córki, Jana i Anny Suchan – Jana Józefa Jana i Eugeniusza synów, Jana i Marianny Suchan, Marcina Łucji i Floriana Suchan, Michała i Marii Baran, Tomasza Marii i Władysława Hyla, Franciszka i Józefy Rospond, Dominka i Kazimiery Suchan, Romana Cioś Józefa Zdzisława i Andrzeja synów

Ks. biskupa Stanisława Rosponda, ks. Kazimierza Rosponda, ks. Kazimierza Ciuby, Stanisławy Ciuba, Jana i Joanny Szewczyk z rodzicami, Marii Makowskiej, Andrzeja i Heleny Kapusta z rodzicami, Wiesława Kowalika, Bogdana Mistarz, Bronisława i Bronisławy Grzesiak, Józefa i Jadwigi Lorek, Franciszki Bulda, Stanisława Anny Andrzeja Zofii i Andrzeja Miś, Józefa i Marii Para, Stanisława i Anny Jaskowskich Andrzeja syna, Stanisława i Stanisławy Cholewa, Jana Tekieli i zm. z rodziny Jaskowskich i Makowskich, Jana i zm. z rodziny Kowalów i Chrapków, Heleny i Stanisława Suchan, Marii Nowak, Władysława i Stanisławy Zaborowskich i zm. z rodziny, Franciszka i Agnieszki Kopeć, Jana i Marii Kopeć i zm. z rodziny, Pawła i Honoraty Kowalik, Józefy Budzowskiej i zm. z rodziny, Kazimierza i Władysławy Kowalik Józefa syna, Izydora i Marii Rospond Tadeusza syna Jana i Anny Grzesiak Józefa syna Mariana i Anny Kozera i zm. z ich rodzin, Józefa i Katarzyny Kowalik, Kazimierza Balickiego, Stanisławy Ciuba Jana i Marii Kopeć, Krzysztofa i Jarosława Marusińskich, Pawła Zięby, Ireneusza Makar, Marka Sroki, Moniki Palonek, Franciszka Golinki, Marii Tyrała, Jana Łączek, Wojciecha Kozień, Sławomira Kamińskiego.