top

Wypominki roczne

Wypominki roczne

Wypominki roczne 2023/2024 – cz. I.

W serdecznej modlitwie polećmy Bożemu Miłosierdziu dusze św. pamięci :
Ks. biskupa Stanisława Rosponda, ks. Kazimiera Rosponda, Ks. Jana Sali, ks. Jana Kowalika, ks. Jana Matuzika, ks. Kazimierza Ciuby, Czesława Jasiołka z rodzicami, Stanisława Fugasa, Franciszka Pyzika z rodzicami, Stanisława i Zofii Soból z rodzicami, Janiny i Stanisława Jaskowskich, Ks. Stefana Boronia, Czesława i Marii Boroń z rodzicami, Danuty Kapusta, Tadeusza i Marii Sobesto z synem Janem i rodzicami, Ewy Puszkarz, Stanisława Kozińskiego, Anny Wąsik, Józefa i Józefy Grzesiak, Andrzeja i Józefy Raputa, Zofii Jaskowskiej Krzysztofa syna, Fryderyka i Anny Suchan Jerzego syna, Heleny i Jana Guzik, Piotra i Katarzyny Feluś, Romana Krzywda, Piotra i Wiktorii Kadula, Tadeusza i Józefy Strumińskich, Władysława Kaduli, Tadeusza i Anny Kowalik Marii i Stanisławy córek Tadeusza syna siostry Nikodemy, Stanisława Wróblewskiego Elżbiety synowej, Stanisława i Anny Jaskowskich, Anny Regulskiej siostry Marii i rodziców, Wacława Krakowskiego, Eugeniusza Mietelskiego, Henryka i Rozalii Szymoniak, Antoniego i Rozalii Ciesielskich, Józefa Ciesielskiego, Honoraty Szymoniak, Jana Mardyły, Piotra i Heleny Danek, Elżbiety Danek, Jana i Stefanii Sroka, Bronisława i Marii Rybczyńskich, Andrzeja Buldy i zm. z rodziny, Albina i Marii Kruk, Stanisława i Stefanii Steczko Barbary córki Józefa Jana i Tadeusza synów, Ryszarda Medes – Andrzeja syna, Agnieszki i Piotra Wąsik Kazimierza syna, Heleny i Józefa Feluś, Tadeusza i Stefanii Steczko, Wawrzyńca i Joanny Skowronek, Feliksa Roska i zm. z rodziny, Władysława i Anny Wędzicha Janusza syna Andrzeja zięcia, Michała i Anieli Bator Franciszka syna, Władysława i Julii Wędzicha, Anny i Władysława Rospond, Jana i Marii Rospond, Jakuba Rospond, Stanisława Wąsika, Stanisława Grzesiaka Pauliny córki, Elżbiety Płatek, Władysława i Marii Wąsik, Stanisława i Stefanii Kadula Bronisława syna, Aleksego i Ireny Jamka, Ignacego i Emilii Borowy, Władysława i Anieli Druzgała, Jana Pac Marty córki, Józefa i Marii Wyroba, Heleny Pyla, Jana Legutko, Feliksa i Zofii Pyla, Władysława Strózika, Stanisława i Jadwigi Król Piotra wnuka, ks. Jana Langa i zm. z rodziny, Józefa Pawlika, Stanisława Czechowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące, Wawrzyńca i Stanisławy Szewczyk- Zdzisława syna Wiesława wnuka, Barbary i Gabriela Hajduga i zm. z rodziny, Adama Zakrzowieckiego, Józefa i Zofii Jaskowskich Mieczysława syna, Stanisława i Anieli Steczko, Stanisława i Marii Wąsik Krzysztofa i Wiesława synów, Aliny Dukała, Jana i Marii Machnica, Marcina i Marianny Poprawa, Stanisława i Kamili Suchan Stanisława i Krzysztofa synów, Tadeusza i Władysławy Feluś Stanisława Andrzeja i Zbigniewa synów, Krzysztofa i Anny Kowalik, Józefa Buldy, Mieczysława i Ireny Baran, Marii Kosycarz, Andrzeja Karcz Andrzeja- syna, Józefa Frankowicza, Mateusza Steczko, Józefa i Marii Steczko, Jadwigi Wędzicha, Mariana i Wiktorii Sobesto, Pawła Barana, Anny Kadula, zm. z rodziny Ryszka Sobesto Baran i Kadula, Józefa i Stefanii Pyla, Ryszarda Kapusty, Józefa i Anieli Stachowskich Władysława- syna, Józefy i Romana Cioś Andrzeja Józefa i rodziców, Jana i Elżbiety Wlazło i zm. z rodziny,

Mateusza i Anieli Kołodziejczyk, Juliana Baranka, Józefy Żarskiej, Stanisława i Anny Żarskich, Józefa i Jadwigi Żarskich Anieli córki Zdzisława wnuka, Szymona i Antoniny Bieniek, zm. z rodziny Żarskich Bieńków, Żelaznych, Galosów, Szwajdów, Cichych i Utylskich, Jana i Bronisławy Szwajda, rodziców chrzestnych, Jana i Anny Para, Stanisława Tekli Stefana i Anny Kozioł, Zofii Jana i Janusza Kurdziel, Władysława i Stanisławy Górnisiewicz, zm. z rodziny Banduła, Mariana Kowalika, Jana i Danuty Węgrzyn Izabeli córki, Ruszarda Górki, Władysława Szewczyka z rodzicami, Mikołaja i Marii Funek Jana syna, Anny i Franciszka Przebinda, Władysława i Joanny Steczko, Władysława i Czesławy Steczko, Franciszka i Marii Wędzicha, Mariana Czecha, Piotra Mastek, Stanisława Stachowskiego z rodzicami, Adama Szewca i zm. z rodziny, Józefa i Stanisławy Mlostek, Jadwigi Stefanek, Bronisława i Marii Nowak, Małgorzaty Kopijka, Józefa i Zofii Kopijka, Jana i Anieli Kurdziel, Józefy Jasiołek Bolesława i Anieli Kowalik Ryszarda syna, Anny Kosycarz, Ryszarda Wlazło, zm. z rodz. Janik, Witolda i Agaty Kowalik z rodzicami, Bogusławy i Eugenii Trypuć, ks. Bronisława Kąckiego i brata Czesława, Kazimiery Wierzchoś, Macieja i Honoraty Kozioł Tadeusza i Stanisława – synów, Mieczysława i Ireny Bulda, Józefa i Zofii Szczygieł, Stanisława i Marii Kowalik, Jerzego Kromki z rodzicami, Wincentego i Marii Szewczyk, Zofii Szewczyk, Andrzeja i Józefy Bulda, Stanisława i Anny Sroka Józefa syna, Marii Urbaniec, Ireny i Piotra Bulda Tadeusza syna, Tadeusza i Stefanii Steczko, Stanisława i Marii Steczko, Jana i Józefy Steczko, Mariana i Honoraty Ryszka, Stanisława Kapery, Franciszki Tomaszewskiej, Marzeny Krasoń, Haliny Prokop, Stefanii Ryszka, Stanisława i Katarzyny Kadula, ks. Ignacego Różyckiego, Józefa i Anieli Gajowy Stanisława syna, Daniela i Damiana Kędzierskich, Janusza Bartyzela, Mariana Jaskowskiego, Teofila i Rozalii Hajduga, Jana i Marii Bator Stefana zięcia, Stanisława i Marii Kowalik, Michała i Marii Wlazło Anny córki, Piotra i Anieli Szwajda Stanisława syna, Tadeusza i Józefy Trojan Andrzeja syna, Franciszka Piwowarczyka, Kazimierza Baster, Stefana i Elżbiety Kadula, Anny Steczko, Anieli Ryszka, Feliksa i Józefy Bugajskich, Adama i Emilii Semik, Tadeusza Jasiołek z rodzicami, Andrzeja i Zofii Łędzkich Jana syna, Zofii i Franciszki Gruca, Ireny Hyrlickiej, Bolesława i Genowefy Rubinkowskich, Anieli Władysława Michaliny Mariana Andrzeja Aleksandry i Stefana Hyrlickich, Józefa i Antoniny Kozioł, Wiesława Bytniewskigo, Stanisława Syczyka, Zofii Gawin, Władysława Gielaty, Kazimierza Ryszki, Stanisława i Marii Żelaznych, Józefa i Kazimierza, Andrzeja Mitka, Barbary Druzgała, Jana Kowalika z rodzicami, Wojciecha i Emilii Meus, Mikołaja i Zuzanny Grzybek, Kazimierza Wąsika z rodzicami, Kazimierza i Anny Leś, Józefa i Heleny Kowalik, Zofii Czech, Ryszarda Józefa i Marii Więckowskich, Zofii Galos, Tadeusza Meusa, Michała i Katarzyny Szostak, Stanisława Ryszki, Stanisława Władysława i Elżbiety Kowalik, Janiny Winiarskiej, Józefa Kozioł, Marii Kmita, Piotra i Jadwigi Lipiarz, Stanisława i Krystyny Lorek z rodzicami, Mieczysława i Stefanii Mitana Marii córki, Władysława i Zofii Kadula, Jana i Heleny Suchan.

Władysława i Anieli Żurek, Apolonii Makowskiej, Zofii Karaś, Józefa i Stanisławy Para, Tadeusza i Ireny Miś, Jana i Anny Łabędź, Stanisława i Anieli Łabędź, Tadeusza i Władysławy Buczek, Stanisława i Władysławy Skowronek z rodzicami i rodzeństwem, Józefa Skowronka, Tadeusza Płatka, Macieja i Barbary Tyrała Eugeniusza syna, Błażeja i Stanisławy Wiecheć z rodzicami i dusze w czyśćcu cierpiące, Roberta Fryca, Stanisława Mądrego, Jana i Marii Trojan, Dominika i Antoniny Baran, Józefa i Anny Soból, Władysławy Rożek, Jana i Anny Para Stanisława Stanisławy i Andrzeja Meus, Władysława i Anieli Sieprawskich, Jana i Joanny Kadula, Jerzego Soból z rodzicami, Jana i Józefy Królik z rodzicami, Andrzeja i Marii Miś, zmarłych z rodziny Misiów i Urbańców, Zofii Suchan z rodzicami, Antoniego Suchan z rodzicami, Marii Suchan, Stanisława i Barbary z rodziny Miś, Kazimierza i Julii Sadko, Jana i Agnieszki Bardo, Stanisława i Stanisławy Furmańskich, Albina i Marii Boroń, Stanisława i Tomasza Boroń, Mieczysława i Antoniny Białek i zm. z rodziny, Stanisława Profic Józefa i Zofii Kadula, zm. z rodziny Kadula i Zarzeczniak, Stanisława i Anieli Steczko z rodzicami, Józefa i Marii Skucińskich z rodzicami, Stanisława i Zofii Koszyckich, Piotra i Anieli Koszyckich, Mikołaja i Józefy Mazur, Andrzeja Jaskowskiego, Franciszka i Zofii Guzik, Marii Kolowskiej Anny i Feliksa rodziców Józefa brata i zm. z rodziny, Jana i Zofii Lelek, Stanisława Jaskowskiego, Franciszka i Marii Szwajda Zofii córki Jana zięcia, Józefa i Zofii Zarzeczniak, Aleksandra i Anieli Kącik, Haliny Gaj, Tadeusza i Zofii Trojan i zm. z rodziny, Janusza Buldy i zm. z rodziny, Rafała Grzesiaka i zm. z rodziny, Franciszka i Anny Urbaniec, Stanisława Hyli, Romana i Józefy Łędzkich, zm. z rodziny Łędzkich i Grzesiaków, Józefa i Heleny Nosal, zm. z rodziny Nosal i Mietła, Andrzeja Szewczyka, Władysława i Zofii Wąsik, Jadwigi Rospond Anny córki, Tadeusza Budziaszka brata Edwarda, Jana i Anny Mirota, Bolesława Szewczyka, Maksymiliana Jana i Stanisławy Cygan, zm. z rodziny Cygan, Suskich, Ściegiennych i Turków, Franciszka i Michaliny Skowronek, Marii Pielechaty, Kazimierza Balickiego, Jana i Marii Kopeć Jana syna, siostry Józefy Ciuby, Jana Pawlika, Jana i Zofii Wyroba, Hipolita i Katarzyny Miś, Wincentego i Zofii Bober, Jana i Marcjanny Wyroba, Stanisława i Józefy Bator i zm. z rodziny, Mieczysława i Heleny Kadula, Macieja i Franciszki Bojda Józefa i Stanisława synów, Stanisława i Adelajdy Hyla Józefa i Tadeusza synów, Stefana i Zofii Kasperkiewicz, Józefa i Weroniki Korcel, Wawrzyńca i Katarzyny Steczko, Mieczysława i Józefy Dziewońskich, Władysława i Anieli Szymoniak Grzegorza syna, Bronisława i Bronisławy Grzesiak Heleny i Stanisława rodziców, Wiktorii Adama i Wiesława Kowalik, Franciszki Bulda Teofila i Joanny rodziców, Wincentego i Magdaleny Miś, Piotra i Barbary Gaweł Władysława syna Anieli córki, Franciszka i Bronisławy Suskich Józefa syna, Jana i Stanisławy Cygan, Mariana Cygana brata Stanisława, Mieczysława i Stanisławy Ciuba, Zygmunta i Teresy Korepta, Adama Leśniaka, Ludwika Tałacha, Justyny Tałach-Sotwin, Waldemara Zwolińskiego z rodzicami, Jana Jadwigi Zofii i Stanisława Bil.

Wypominki roczne 2023/2024 – cz. II

Bożemu miłosierdziu polecamy: kapłanów, którzy pracowali w Lisieckiej parafii – Ks. Józefa Raciborskiego, ks. Wojciecha Jakubowskiego, ks. Jana Piechowicza, ks. Wawrzyńca Oprządka, ks. Andrzeja Bańskiego, ks. Andrzeja Parysia, ks. Jana Humpoli, Ks. Adolfa Baścika, ks. Jana Sali, kapłanów, którzy pochodzili z naszej parafii, sióstr zakonnych oraz dusze śp. Andrzeja i Marii Kozioł, Łukasza i Franciszki Bator, Jana Druzgały, Jana i Heleny Wlazło Władysława syna, Ludwika Tałacha, Justyny Tałach-Sotwin, Franciszka i Władysławy Jaskólskich, zm. z rodziny Jaskólskich i Podsiadło, Jana Suchana, Jacentego i Tekli Kowalik Jana Tadeusza i Józefa synów, Marii Kowalik i brata Stanisława, Marii Steczko, Andrzeja i Marii Bulda, Stanisława Jana Andrzeja Stanisława Bożeny i Stanisławy Bulda, Oskara Łańczaka, Jana i Wiktorii Sobkowicz Tadeusza i Jana synów, zm. z rodziny Łęckich i Taborskich, Władysława Paca, Władysława i Marii Bator, Władysława i Barbary i Stanisława Bator, Józefa Zofii Józefa i Teresy Rospond, Tomasza i Marii Kapusta, Anny Starek, Doroty Antczak, Władysława Kruk z rodzicami i teściami, Stanisława i Anny Kogut, Stefana i Stanisławy Bugajskich, Kazimierza Budzaszka, Aleksandra i Bronisławy Budzaszek, Zofii Kowalik z rodzicami i teściami, Anny Kowalik z rodzicami, Józefy Kadula, Stanisława Kaduli, Piotra i Anny Szwajda, Stanisława i Wandy Szwajda, Michała i Anny Żak, Kazimiera i Zofii Komasa, Mikołaja i Jadwigi Wąsik Jadwigi córki, Józefa i Małgorzaty Fortuna Stanisława i Stefanii Wąsik, Józefa i Stanisławy Wyroba Michała wnuka, Jana i Zofii Karaś Stanisława syna, Jana i Józefy Karaś z synami, Pawła i Julii Pac, Tadeusza i Anny Trojan Andrzeja syna, Jana i Zofii Kowalik Stanisława syna, Andrzeja i Jana Steczko, Stanisława i Elżbiety Steczko, Franciszka Anieli i Anny Trybek, Jana Starek i zm. z rodziny, Stanisława i Stanisławy Kasprzyckich Zbigniewa syna, Marii Kierpiel, Marii Rospond, Michała Marii Suchan Karola syna, Stanisława i Marii Balon, Juliana i Bronisławy Balon – Janiny córki, Stanisława i Heleny Kurpan, Jana i Jadwigi Steczko Bogusława wnuka, Leopolda Ludwikowskiego, Mieczysława i Anny Marczyk, Bogusława Rakoczego, Zofii Iskra-Śliwińskiej, Andrzeja i Anieli Feuer, Wojciecha i Zofii Kowalik i zm. z rodziny Kowalik i Bulda, Izydora i Marii Rospond Tadeusza syna, Jana i Anny Grzesiak Józefa syna, Mariana i Anny Kozera, Władysława i Stanisławy Zaborowskich i zm. z rodziny, Józefa i Katarzyny Kowalik, Edwarda Jana i Kunegundy Chyla, Andrzeja i Marii Rospond, Zm. z rodziny Chylów Rospondów i Kowalików, Józefa i Cecylii Kowalik Anieli córki, Piotra Wyroby, Władysława Wlazło, Władysława i Anieli Kowalik, Józefa Wyroby Grażyny córki, Stefanii Hajduga, Stanisława Ryszki, Stanisława i Zofii Grzesiak, Tadeusza Grzesiaka, Stanisława Grzesiaka, Mieczysławy Noga, zm. z rodziny Grzesiaków i Ryszków, Stanisława i Marii Syc Józefa i Marii rodziców, Franciszka i Marii Miśkowiec, Mariana i Anny Ludwikowskich, Zofii i Marii Szałaś, Adama i Agnieszki Szałaś, Józefa Sałaś, Stanisławy Lelek, Józefa Lelek Anny i Antoniny żony, Bolesława i Anny Szwed, Władysława i Stanisławy Milc,

Grażyny Koszyckiej, Stanisława i Ireny Gruca, Marii Pirowskiej, Ryszarda Owcy, Kazimierza i Zofii Fryc, Jana i Agnieszki Hajduga Agaty córki, Stefana i Anny Miś, Alfonsa i Anny Hajduga, Franciszka i Kazimiery Hajduga, Jana i Elżbiety Czekaj Jacka syna, Józefa, Stefanii i Marii, Władysława i Barbary Pamuła Anieli córki, Stanisława i Zofii, Piotra i Marii Fryc Stanisława syna, Szczepana i Anieli Fryc, Andrzeja i Joanny Czechowskich, Kazimierza i Heleny Otrębskich, Józefa i Anieli Węgrzyn, Władysława i Anieli Suchan, Marii Szwajda, Ks. Jana Kowalika, Józefa i Zofii Wąsik, Jana i Anny Wąsik, Stanisława i Marii Kowalik, Eugeniusza i Wandy Hełpa, Andrzeja i Bronisławy Trojan, Kazimierza i Salomei Rospond, Józefa i Salomei Kasperek z rodzicami, Wiesława Grucy, Józefy i Andrzeja Kowalik, Teresy Wodzickiej, Mikołaja i Anny Kowalik, Jana i Danuty Buczek, Józefy Funek, Marii Steczko, Feliksa i Reginy Funek, Eugeniusza Jadwigi i Antoniego Buła, Jana i Marii Kowalik, Tadeusza i Heleny Klaja Tadeusza syna, Przemka Darka i Kazimierza Kulawik, Józefa i Jadwigi Kowalik, Stanisława i Krystyny Wąsik, Andrzeja i Stefanii Misiewicz Anny córki, Władysława i Marii Konik Katarzyny córki, Tadeusza Hajto, Władysława i Eugenii Wnęk Wiesława syna, Reginy i Stanisława Wnęk, Józefy Zdzisława Jana i Józefy Sroka, Romana i Karoliny Piątek, Anny i Wincentego Wnęk, Jana i Anieli Kozioł, Tadeusza i Anieli Kowalikz rodziną, Genowefy Jana i Kazimierza Sobkowicz, Stanisława Miroty, Feliksa i Anny Steczko, Józefa i Józefy Steczko, Franciszka i Agnieszki Kowalik, Jana i Stefanii Struzik Jana syna, Józefa Kowalika i zm. z rodz. Teofila i Barbary Kowalik z rodzicami, Mikołaja Rosponda i zm. z rodziny, Stefanii Stanisławy Władysława Czesława i zm. z ich rodzin, Mikołaja i Jadwigi Rospond Mariusza syna, Józefa i Anieli Wąsik z rodzicami, Józefa i Zofii Kowalik Tadeusza syna, Katarzyny Błażeja i Krystyny Wąsik, Jacka Stanisława i Stanisławy Balickich, Stanisława Władysława i Leona Steczko, Stanisława Wąsika Stanisława i Marii rodziców, Stanisława i Anny Jaskowskich Andrzeja syn Stanisława i Stanisławy Cholewa Władysława syna, Jana Tekieli i zm. z rodziny, Franciszka i Magdaleny Król, Stanisława i Anny Król, Wawrzyńca i Rozalii Mitana, Władysława Mitana, Tadeusza i Władysławy Palca, zm. z rodziny Klima, Władysława Szumilasa rodziców i teściów, Józefa i Stefanii Miś Józefa syna, Stanisława i Zofii Galos, Józefa i Antoniny Pac Władysława i Marty, Stefana i Joanny Kuberów z rodziną, Zofii Frankiewicz, Anny Stefanii Zofii Józefy i Józefa z rodzinami, Jana i Kazimiery Martyna, Wincentego i Marii Kudłek Stanisława syna, Józefa Kudłek Adama syna, Władysława i Anieli Wędzicha Tadeusza syna Marii córki, Stanisława i Wiktorii Ryszka, Andrzeja Biedy, Józefa i Anieli Michniak i zm. z rodziny, Franciszka i Joanny Białas i zm z rodziny, Władysława i Anieli Owca Stanisława syna, Władysława i Barbary Bator, Antoniego Święch, Mieczysława Piś, Jana i Genowefy Duchnik, Tadeusza Mazura Jacka syna, Józefa i Olgi Wyżga, Józefa i Elżbiety Koczara, Tadeusza i Zofii Mastek, Kazimierza i Kazimiery Łasiewickich, Stanisława i Stanisławy Budziaszek, Józefa i Marii Steczko,

Jana i Zofii Białas, Stanisława i Stanisławy Żaba, Józefa i Anny Korzeniak, Anny Tenerowicz, Andrzeja Fitowskiego, Maciej Łęckiego Józefa Stanisława Bolesława i Floriana synów Jadwigi córki, Agnieszki Łęckiej syna Władysława Krystyny żony, Józefa Wędzichy Andrzeja i Kazimierza synów, Wincentego i Joanny Kowalik, Jerzego Borkowskiego, Józefa i Zofii Mazurkiewicz, Tadeusza Kalety z rodzicami, Macieja i Wiktorii Pac, Stefanii Jaskowskiej, Marii Klimczyk, Józefa Morawca, Władysława i Stanisławy Łuszczek, Jana i Stefanii Szewczyk, Andrzeja i Katarzyny Soból, Feliksa i Zofii Pyla, Mariana i Anny Szwajda, Tadeusza Stolarza, Jana i Anny Śmiech, Władysława i Marii, Michała, Ireny i Jana, Andrzeja i Stefanii Wąsik, Krystyny Tyrała, Bronisława i Stanisławy Bojda, Władysława Ruśniaka z rodzicami i teściami, Józefa Józefy Władysława i Barbary Różyckich, Piotra Stanisławy Władysława i Andrzeja Wąsików, Elżbiety Stanisławy i Stanisława Steczko, Władysława i Stanisławy Steczko, Krystyna Jana i Mariana Pac, Franciszka Olszewskiego Mariana zięcia i rodziców, Stanisława i Krzysztofa Królik, Jana Anieli i Marii Skrzypoń, Józefa i Rozalii Królik, Stanisława i Michaliny Ludwikowskich, Tadeusza i Zofii Wsołek, Danuty Grzesiak, Józefa i Zofii Raputa, Feliksa i Justyny Raputa, Stanisława i Marii Jaskowskich, Józefa Józefy i Stanisława Sobesto, Stanisława i Stanisławy Kadula, Edwarda i Anieli Poprawa Stanisława syna, Józefa Buczka, Władysława i Aliny Sowińskich, Wawrzyńca i Marii Buczek, Floriana i Marii Poprawa, Jana i Janiny Ludwikowskich Damiana wnuka, Tadeusza i Otylii Steczko Tadeusza syna, Józefa i Marii Bator, Jana kowalik Tadeusza brata i rodziców, Jana i Julii Steczko Anieli i Anny córek, Jana i Kazimiery Steczko Kazimierza i Józefa synów, Andrzeja i Marii Bartyzel, Bartłomieja i Zofii Jaskowskich, Romana Dominiki Magdaleny i Franciszka Miczalczyk, Anny Eugeniusza i Józefa Przetacznik, Józefa i Zofii Zarzyckich, Agaty i zm z rodz. Lubeckich, Ireny i Mieczysława, Justyny Iwańskiej Stefana i Kunegundy Steczko i Józefa wujka, Wiesława i Lidii Ślęczka, Józefa Miroty, Mikołaja i Albiny Płatek, Jana i Anieli Mirota, Anny Jadwigi Józefa i Stanisława Ryszka i zm. z rodziny, Marii Agnieszki i Jakuba Korczyk i zm. z rodziny, Stanisława Pałka, Anny Pałka-Niedzielczyk, Teresy Żychlińskiej, Anieli Pająk, Zofii Węgrzyn, Witolda Żychlińskiego, Zofii Elterlein, Zofii Stanisława Piotra Stanisława i Stanisławy Steczko, Antoniego i Anny Zalewskich z rodzicami, Marka Mac, Rozalii Urbaniec, ks. Jana Langa, Henryka i Marii Lang Józefa i Jana synów Łukasza wnuka, Józefa i Marii Wyczesany i zm. z rodziny, Teodozji Radkowskiej i zm. z rodziny, Heleny Wąsik Józefa syna, Jana i Anny Grzybczyk, Bronisławy Stanisława Bogdana i Władysława Kadula, Stanisławy Pirowskiej z rodzicami, Jana i Joanny Szewczyk, Marii Makowskiej, Andrzeja i Heleny Kapusta, Mikołaja i Heleny Para, Józefa i Magdaleny Bator Tadeusza syna, Jana i Anny Koczwara Janusza syna, Teofila i Marii Steczko, Piotra Dukały Aliny córki, Józefa Kaduli, Mikołaja i Marcjanny Fryc Józefa syna Marii żony, Andrzeja i Agnieszki Suchan Anny córki, Albina i Zofii Sobesto Andrzeja i Stanisława synów, Mieczysława Zarzeczniaka,

Jana Heleny Kazimierza Józefa Stanisławy Władysława Jana Tadeusza i Mieczysława Sobesto Marii Srokowskiej, Andrzeja Waluszczyka, Małgorzaty Bulda, Bronisława i Heleny Kaszuba, Anieli i Anny Wawro, Franciszka Zofii i Bronisława Lelek, Jana i Honoraty Czech, Agaty Waluszczyk, Krystyny Sobesto, Andrzeja i Stanisława Bulda, Krystyny Kapłon, Józefa Kowalika, Jarosława i Karoliny Dymanus i zm. z ich rodzin, Władysława i Marii Rospond, Władysława Kawa, Benedykta i Wiktorii Figuła Jana syna, Józefa i Anieli Węgrzyn Stanisława i Anny Suchan Katarzyny córki, Jana i Anny Suchan Jana Józefa Eugeniusza i Jana synów, Jana i Marianny Suchan, Marcina Łucji i Floriana Suchan, Michała i Marii Baran, Marii Wiącek z rodzicami, Grażyny Dzielskiej, Mikołaja i Marii Hyla, Franciszka i Józefy Rospond, Jana i Marii Nowak, Jana i Michaliny Duszyk Kazimiery i Janiny córek, Władysława i Marianny Kuś, Katarzyny Jana i Wincentego Białas, Józefa i Joanny Kadula.