top

Wypominki roczne

Wypominki roczne

Wypominki roczne – 2020/2021

CZĘŚĆ I

W serdecznej modlitwie polecajmy Bożemu Miłosierdziu dusze zmarłych mieszkańców naszej parafii, fundatorów i budowniczych naszego kościoła parafialnego, kapłanów pochodzących z naszej parafii i tych, którzy tutaj pracowali, sióstr zakonnych oraz dusze świętej pamięci ks. Jana Kowalika, ks. Jana Sali, Józefa i Zofii Wąsik, Jana i Anny Wąsik, Stanisława i Marii Kowalik, Eugeniusza i Wandy Hełpa, Bronisławy i Andrzeja Trojan, Kazimierza i Salomei Rospond, Michała Wlazło, Józefa Lenart, Anny i Włodzimierza Korepta,

Henryka i Rozalii Szymoniak, Antoniego i Rozalii Ciesielskich, Piotra i Heleny Danek, Jana Mardyły, Honoraty Szymoniak, Bronisława i Marii Rybczyńskich, Tadeusza i Zofii Wsołek, Jana Ludwikowskiego, Jana i Stefanii Grzesiak, Stanisława Miroty, Anny i Feliksa Steczko, Michała i Marii Wlazło Anny córki, Marii Balickiej, Piotra i Anieli Szwajda Stanisława syna, Bronisławy i Bronisława Grzesiak rodziców Heleny Stanisława Wiktorii i Adama, Jana i Danuty Buczek, Mikołaja i Anny Kowalik, Józefa i Anny Węgrzyn, Władysława Suchan,

Władysława i Stanisławy Łuszczek, Jana i Stefanii Szewczyk, Wiesława Kowalika, Tadeusza i Heleny Klaja Tadeusza syna, Darka i Przemka Kulawik, Jana i Anny Sobesto, Stanisława Wędzichy, Franciszka i Agnieszki Kowalik, Jana i Stefanii Struzik Jana syna, Tadeusza i Józefy Trojan Andrzeja syna, Ryszarda Józefa i Marii Więckowskich, Zofii Galos, Marii Wojciecha Stefanii Jana i Witolda Kozaczka, Danuty Nowogrodzkiej, Edwarda Turka, Stanisława i Ludwiki Turek, Krystyny Wojtyłko, Mieczysława Sochackiego, Wiesławy Niemiec

Janiny Franciszka i Stefana Pałka, Kazimiery i Stanisława Załęczny, Józefa i Zofii Raputa, Feliksa i Justyny Raputa, Stanisława i Marii Jaskowskich, Tomasza i Zofii Skowronek i rodziców, Genowefy i Bronisława Rubinkowskich, Antoniny i Józefa Kozioł, Anieli Władysława Mariana Andrzeja Aleksandry Stefana Sławomira i Michaliny Hyrlickich, Stanisława i Jerzego Syczyk, Władysława Gielata, Wiesława Bytniewskiego, Andrzeja i Stefanii Misiewicz Anny córki, Kazimiery i Kazimierza Łasiewickich, Zofii Mastek, Romana Bańdo i zm. z rodziny,

Józefa i Zofii Mazurkiewicz, Macieja i Wiktorii Pac, Andrzeja i Stefanii Jaskowskich, Marii Klimczyk, Józefa i Heleny Kaleta, Władysławy Rożek, Ryszarda Górki, Mieczysława Piś, Zofii i Anny Kowalik, Jana Wąsika z rodziną, Marii Wąsik z rodziną Spytkowskich, Józefa Girek z rodziną, Stanisławy Girek z rodziną, Ireny i Piotra Bulda z rodzicami, Jana i Anny Para Grażyny Koszyckiej, Ireny i Stanisława Gruca, Marii Pirowskiej, Władysława i Stanisławy Milc, Adama i Emilii Semik, Feliksa i Józefy Bugajskich i zm. z rodziny, Kazimierza Woźniaka, Franciszka i Honoraty Matys, Stanisława i Katarzyny Kadula, ks. Ignacego Różyckiego,

Mariana i Honoraty Ryszka, Stanisława Kapery, Franciszki Tomaszewskiej, Marzeny Krasoń, Haliny Prokop, Marka Knapika, Albina i Marii Kruk, Fryderyka i Anieli Pyla, Jana i Teofili Zarzeczniak, Jana Kmita, Józefa Kozioł, Janiny Winiarskiej, Ireny Wacława i Franciszki Pelka, Macieja i Honoraty Kozioł Tadeusza i Stanisława synów, Mieczysława i Ireny Bulda, Józefa i Zofii Szczygieł, Joanny i Andrzeja Czechowskich, Heleny i Kazimierza Otrębskich, Franciszka Olszewskiego Mariana zięcia i zm. rodziców, Jana i Heleny Wlazło,

Romana Srebro, Jakuba i Anieli Gaździaków i zm. z rodziny, Stefana i Krystyny Steczko z rodzicami, Mieczysława i Natalii Karcz z dziećmi Agnieszką i Rafałem i rodzicami Jadwigą i Pawłem, Władysławy i Romana Rusek,Tadeusza Brygidy Józefa Ryszarda Józefa Wiesława Michała i Damiana, Stanisława i Stanisławy Grondalskich Zbigniewa i Jana synów, Stanisława Skiba, Andrzeja Kaduli, Katarzyny i Stanisława, Edwarda Chyla, Jana i Kunegundy Chyla, Andrzeja i Marii Rospond, Stanisława i Stanisławy Budziaszek, Józefa i Marii Steczko,

Andrzeja Steczko Jana syna, Stanisława i Elżbiety Steczko, Franciszka i Anieli Trybek Anny siostry, Jana Starek i zm. z rodziny, Stanisława i Stanisławy Kasprzyckich Zbigniewa syna, Józefa Cecylii Anieli Władysława i Anieli Kowalik, Piotra Józefa i Grażyny Wyroba, Stefanii Hajduga, Władysława Wlazło, Bożeny Bulda, Stanisława i Marii Kowalik z rodzicami, Stanisława i Józefy Wędzicha, Czesława Jasiołek z rodzicami, Tadeusza Mazura, Stanisława i Heleny Kurpan, Jana i Jadwigi Steczko Bogusława wnuka, Zbigniewa Dziuba,

Witolda i Marii Zając, Jadwigi Fugas, Leopolda Ludwikowskiego, Anny i Mieczysława Marczyk, Zofii Iskra Śliwińskiej, Zofii Kowalik, Andrzeja i Anieli Feuer, Bogusława Rakoczego, Wawrzyńca i Joanny Skowronek, Romana i Józefy Łędzkich, Jana i Anieli Grzesiak i zm. z rodziny, Piotra i Franciszki Łędzkich i zm. z rodziny, Józefa Nosala, Mieczysława Cynarskiego, Marii Kolowskiej, Anny Feliksa Józefa Heleny Stanisława Joanny Władysława Tadeusza i zm. z rodziny, Marii Zając, Elżbiety i Krystyny, Jana i Anny Łęckich, Jana Pac Marty córki,

Jana i Heleny Sobesto Józefa i Andrzeja synów, Stanisławy Sobesto, Marii Srokowskiej, Julianny Wawro, Bronisława Kaszuba Danieli siostry, Franciszka i Zofii Pernal, Stefana Boronia, Czesława i Marii Boroń z rodzicami, Tadeusza i Marii Sobesto Jana syna i rodziców, Władysława i Anieli Żurek, Apolonii Makowskiej, Zofii Karaś, Teofila i Barbary Kowalik rodziców dzieci zięciów i wnuków, Mikołaja Rosponda żony i dzieci, Czesława Benal Bogdana syna Krzysztofa zięcia, Mikołaja i Jadwigi Rospond Mariusza syna, Józefa i Anieli Wąsik i rodziców, Józefa Mlostek i rodziców, Stanisława i Stanisławy Meus,

Stanisławy i Wawrzyńca Szewczyk Zdzisława syna Wiesława wnuka, Gabriela i Barbary Hajduga z rodziną, Adama Zakrzowieckiego, Stanisława i Anieli Steczko z rodzicami, Józefa i Marii Skucińskich z rodzicami, Jana i Anny Mirota, Bolesława Szewczyka, Stanisława i Marii Wąsik Stanisława syna, Anieli Szewczyk Franciszka i Aleksandra, Anieli Kowalik Bolesława Ryszarda, Anny i Józefa Kosycarz Anny córki, Józefa Suchana, Mikołaja i Zuzanny Grzybek, Kazimierza Wąsika, Anny i Kazimierza Leś, Andrzeja Szewczyka

Anny Jadwigi i Józefa Ryszka i zm. z rodziny, Marii Agnieszki i Jakuba Korczyk i zm. z rodziny, Anny Pałka Niedzielczyk, Stanisława Pałka, Stanisława i Józefy Kadula, Piotra i Anny Szwajda, Stanisława i Wandy Szwajda, Tadeusza i Anny Trojan Andrzeja syna, Jana i Zofii Kowalik – Stanisława syna, Franciszka i Anny Bil, Franciszka i Wiktorii Ziętarskich, Stanisławy Zając, Stanisława Jaskowskiego, Józefa i Walerii Jaskowskich, Józefa i Anieli Nowak, Zofii Jana i Janusza Kurdziel, Władysława i Stanisławy Gurnisiewicz, zm. z rodziny Bandułów

Mariana Kowalika, Jana Węgrzyna z żoną i córką, Anieli Edwarda i Stanisława Poprawa, Władysława Sowińskiego, Wawrzyńca i Marii Buczek, Floriana i Marii Poprawa, Józefa Buczka, Ludwika Tałacha, Anny i Ludwika Żurek, Jana Więckowskiego, Andrzeja Mitki, Barbary Druzgała, Hipolita i Emilii Poprawa z rodzicami, Kazimierza i Stanisławy Mikołajczyk-Elżbiety córki, Stanisławy Kowalik, Alicji Gorgol, Jana i Anny Śmiech, Władysława i Marii, Michała Ireny i Jana, Tadeusza Stolarza i dusze w czyśćcu cierpiące, Marii Kotula Juliana syna,

Teresy Żychlińskiej, Anieli Pająk, Witolda Żychlińskiego, Zofii Elterlein, Józefa i Jadwigi Kowalik, Stanisława i Anny Suchan Katarzyny córki, Jana i Anny Suchan – Jana Józefa Eugeniusza i Jana synów, Jana i Marianny Suchan, Marcina Łucji i Floriana Suchan, Michała i Marii Baran, Jana Józefy i Heleny Wąsik, Tomasza i Marii Skowronek, Jana i Marii Machnica, Marcina i Marianny Poprawa, Stefanii Machnica Jana syna, Stanisława i Jadwigi Poprawa, Kazimiery Ludwikowskiej, Andrzeja Fitowskiego, Fryderyka i Anieli Pyla, Antoniego Klita,

Mikołaja i Albiny Płatek, Józefa Miroty, Magdaleny Elżbiety i Anny Płatek, Stanisława Cebuli, Dominika Figuły, Jana i zm. z rodziny Kowalów i Chrapków, Stanisława i Anny Gaweł, Stanisława Buldy, Jana Patrycji Marty, Stanisława Stelmach, Ignacego i Emilii Borowy, Władysława i Anieli Druzgała, Macieja Łęckiego Józefa Floriana i Stanisława synów, Agnieszki Łęckiej Władysława syna Krystyny żony, Józefa Wędzichy Andrzeja syna, Ks. Andrzeja Fryźlewicza, Elżbiety Płatek, Władysława i Marii Wąsik, Stanisława Grzesiaka – Pauliny córki, Stanisława i Stefanii Kadula Bronisława syna, Aleksego i Ireny Jamka,

Jana i Janiny Ludwikowskich Jana syna, Andrzeja i Antoniny Bulda Mieczysława Józefa i Piotra synów Zofii córki, Karola i Anny Ludwikowskich, Stanisława Sobesto, Stanisławy, Jacka i Stanisława Balickich, Kazimierza Balickiego z rodzicami i braćmi, Jana i Marii Kopeć z rodzicami.

CZĘŚĆ II

W serdecznej modlitwie polecajmy Bożemu Miłosierdziu dusze śp. Władysława Wąsika,Tadeusza Budziaszka, Jadwigi i Anny Rospond, Anny Wąsik, Józefa i Józefy Grzesiak, Andrzeja i Józefy Raputa, Józefa Józefy i Stanisława Wlazło, Stanisława i Marii Kowalik,Tadeusza i Rozalii Augustynek, Kazimierza Ryszka, Stanisława i Marii Żelaznych, Józefa i Anieli Stachowskich Władysława syna, Anny Albina i Józefy Mazur, Józefa Kowalika, Jarosława i Karoliny Dymanus i zm. z ich rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące,

Jana Stanisławy i Maksymiliana Cygan, zm. z rodziny Cygan Suskich Ściegiennych i Turków, Aleksandry Krzysztowskiej, Mieczysława Matysika, Grzegorza Siendaj, Wojciecha i Zofii Kowalik i zm. z rodziny, Jerzego Kromki z rodzicami, Jana Trojana z rodzicami, ks Albina Uja, Stanisława Kowalika z rodzicami, Wincentego i Marii szewczyk, ks. Jana Kowalika, Fryderyka i Heleny Satuła, Stanisława i Stefanii Steczko Barbary córki Jana i Józefa synów, Ryszarda Medes Andrzeja syna, Zofii Roman, Mikołaja i Marii Funek Jana syna,

Piotra Stefanii i Władysława Bartyzel, Stanisława i Anny Zarska Jadwigi córki, Stefana Kozioł, Anny i Jana Para, Andrzeja Karcz Andrzeja syna, Józefa Frankowicz, Józefa i Marii Steczko, Jadwigi Wędzicha, Józefa i Zofii Jaskowskich Mieczysława syna, Ireny i Stefana Kierzek, Jana i Zofii Kowalik Zdzisławy córki, Tadeusza i Anny Kowalik Marii córki, Stanisława Wróblewskiego Elżbiety synowej, Wacława Krakowskiego, Jacka Rożek, Celestyny Woźniak, Józefa i Stanisławy Para, Andrzeja Kozimora, Sylwestra Kozioł z synami i rodziną

Stanisława i Kamili Suchan Stanisława i Krzysztofa synów Władysławy córki, Stanisława Sroki Józefa syna, Jana i Marii Kalita Janiny córki, Jana Węgiel, Józefa Rosponda, Wacława Godyń, Stefanii Bisz, Józefa i Anieli Gajowy Stanisława syna, Mariana Jaskowskiego Daniela i Damiana Kędzierskich, Janusza Bartyzel, Władysława i Anieli Sieprawskich, Jana i Joanny Kadula, Jana i Kazimiery Martyna, Wincentego i Marii Kudłek Stanisława i Józefa synów Adama wnuka, Zofii Andrzeja i Mieczysława Kowalik, zm. z rodz. Mendalskich,

Władysława i Anny Wędzicha Janusza syna Andrzeja zięcia, Michała i Anieli Bator Franciszka syna, Władysława i Julii Wędzicha, Anny Steczko, Stefana i Elżbiety Kadula, Anieli Ryszka, Józefa i Jadwigi Żarskich Anieli córki Zdzisława wnuka, Szymona i Antoniny Bieniek, Jana i Bronisławy Szwajda, Józefa i Karoliny Cichy, zm. z rodz. Żarskich Szwajdów Bieńków Cichych Żelaznych Galosów Utylskich i Madejów i dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa i Marii Wyroba, Heleny Pyla, Jana Legutko, Feliksa i Zofii Pyla, Antoniego i Rozalii Cieciak i zm. z rodziny,

Stanisława Koszyckiego z rodzicami, Mikołaja i Józefy Mazur, Wincentego i Magdaleny Miś, Piotra i Barbary Gaweł Władysława syna Anieli córki, Tadeusza i Ireny Miś, Tadeusza i Władysławy Buczek, Jana i Anny Łabędź, Stanisława i Anieli Łabędź, Stanisława Ryszki, Stanisława i Zofii Grzesiak, Tadeusza Grzesiaka i zm. z rodz. Grzesiaków i Steczków, Andrzeja Mieczysława Marii i Pawła Bulda, Jana i Wiktorii Wąsik, Stanisława Jaskowskiego, Jana i Zofii Lelek, Stanisława Stachowskiego z rodzicami,

Stanisława i Anieli Steczko, Stanisława i Marii Wąsik Krzysztofa syna, Aliny Dukała, Andrzeja i Stefanii Wąsik Krystyny Tyrała, Bronisława i Stanisławy Bojda, Franciszka i zm. z rodziny Jaskólskich i Podsiadło, Janiny Józefa Jana i Józefa Poprawa, Katarzyny i Józefa Fabiś, Stefanii Machnica Jana syna, Eugeniusza Zielińskiego i rodziców Anny i Władysława, Franciszka i Anny Urbaniec, Jana i Wiktorii Sobkowicz Jana syna, Józefa i Zofii Kadula, Krzysztofa Zarzeczniaka, Józefa i Anny Zarzeczniak Marii córki, Antoniny Kadula,

Jana i Zofii Karaś, Franciszka Makowskiego Stanisława syna, Jana i Józefy Karaś z synami, Pawła i Julii Pac, Józefa i Antoniny Pac Władysława syna, Stanisława i Zofii Galos, Stefana i Joanny Kubera z rodziną, Józefa Stefanii Anny i Zofii z rodziną, Zofii Frankiewicz, Józefa Ludwikowskiego z rodziną, Piotra i Stanisławy Steczko Stanisława syna, Stanisława i Anny Steczko Stanisława syna, Jana i Franciszki Jaskowskich, Mieczysława i Anny Węgrzyn i siostry Jana i Heleny Suchan, Władysława i Zofii Kadula, Antoniego i Anny Zalewskich z rodzicami,

Anny Antoniny i Józefa Lelek, Kazimierza Sadko, Stanisława i Stanisławy Furmańskich, Jana i Agnieszki Bardo i zm. z rodziny, Stanisława i Stefanii Wąsik, Józefa i Stanisławy Wyroba Michała wnuka, Jana i Elżbiety Wlazło i zm. z rodziny, Jana i Jadwigi Bil, Władysława i Marii Bator, Józefa i Zofii Rospond Teresy córki Józefa syna, Władysława i Barbary Bator Stanisława syna, Anny Starek, Stanisława Lelek Jana i Zofii rodziców, Stanisława i Krystyny Lorek z rodzicami, Józefa i Władysławy Rospond, Krzysztofa Sumera,

Jana i Józefy Królik z rodzicami, Franciszka i Rozalii Najda Barbary córki, Stefanii Soból, Stanisława i Zofii Soból, Andrzeja i Marii Miś i zm. z rodziny Misiów i Urbańców, Tadeusza i Elżbiety Pyla z rodzicami, Piotra i Wiktorii Kadula, Tadeusza i Józefy Strumińskich, Piotra i Katarzyny Feluś, Franciszka Pyzika z rodzicami, Stanisława i Zofii Soból z rodzicami, Stanisława i Janiny Jaskowskich, Teofila i Rozalii Hajduga, Stanisława i Marii Kowalik, Jana i Marii Bator, Stefana Kowalika, ks. Jana Kowalika, Marii Kiepiel,

Piotra i Stanisławy Michalik, siostry Marii Elizy, Floriana i zm. z rodziny, Krzysztofa i Anny Kowalik, siostry Marii Damiany, Józefa Buldy, Mieczysława i Ireny Baran, Marii Kosycarz, Jana Marii i Stanisława Kowalik, Władysława i Julii Piszczek, Witolda i Agaty Kowalik z rodzicami, ks. Bronisława Kąckiego i brata Czesława, Bogusławy i Eugenii Trypuć, Władysławy Irlik, Franciszka i Marii Strumińskich, Bolesława i Elżbiety Irlik, Roberta Fryca, Stanisława Mądrego, Jana i Marii Trojan, Dominika i Antoniny Baran,

Mikołaja i Jadwigi Wąsik, Józefa i Małgorzaty Fortuna, Franciszka i Stefanii Fortuna, Piotra i Agnieszki Wąsik Kazimierza syna, Tadeusza i Stefanii Steczko, Heleny Drewniak, Józefa Feluś, Władysława Kruka, Anny i Stanisława Kogut, Stefana i Stanisławy Bugajskich, Kazimierza Budzaszka, Franciszka i Michaliny Skowronek, Józefy Funek, Eugeniusza Buła, Marii Steczko, Reginy i Feliksa Funek, Tadeusza Jagieła z rodzicami, Stanisława i Józefy Bator z rodzicami, Stanisława i Anieli Raputa,

Ks. Biskupa Stanisława Rosponda, ks. Kazimierza Ciuba, Stanisławy Ciuba, Jan i Joanny Szewczyk z rodzicami, Marii Makowskiej, Andrzeja i Heleny Kapusta z rodzicami, Jana Kowalika Józefa i Zofii rodziców Tadeusza syna i zm. z rodziny, Józefa i Katarzyny Kowalik, Stanisława i Wiktorii Ryszka, Andrzeja Bieda, Władysława i Anieli Wędzicha Marii Stasiak-Sawickiej, Kazimierza i Bronisławy Widurek Tadeusza syna Eugenii córki z mężem Antonim, Józefa i Władysławy Niedziela, Bronisławy Ziębki,

Władysława Rospond, Józefa i Agnieszki Wąsik, Jana i Kazimiery Steczko Kazimierza i Józefa synów i zm. z rodziny, Wiesława Grucy, Józefy Andrzeja Barbary i Andrzeja Kowalik, Teresy Wodzickiej, Teofila i Marii Steczko Piotra Dukały Aliny córki Józefa Kaduli, Jana i Zofii Kozioł, Leszka Mętel, Józefa i Anny Szostak, Wawrzyńca i Marii Kozioł, Zdzisława i Ludwiki Sroka, Władysława i Eugenii Wnęk, Jana i Józefy Sroka, Jana i Anieli Kozioł, Romana i Karoliny Piątek, Wincentego i Anny Wnęk, Stanisława i Reginy Wnęk i dusze w czyśćcu cierpiące,

Izydora Marii i Tadeusza Rospond, Anny Jana i Józefa Grzesiak, Anny i Mariana Kozera, Władysława i Stanisławy Zaborowskich, Stanisława i Anny Jaskowskich Andrzeja syna, Stanisława i Stanisławy Cholewa, Jana Tekieli, zm. z rodziny Jaskowskich i Makowskich, Jana i Zofii Białas, Stanisława i Stanisławy Żaba, Józefa i Anny Korzeniak, Wojciecha Kozień, Jarosława i Krzysztofa Marusińskich, Sławomira Kamińskiego, Barbary Chwastek, Marii Tyrała, Ireneusza Makar, Pawła Zięba, Piotra Kopyckiego, Klemensa Chmielewskiego, Józefa i Anieli Michniak i zm. z rodziny, Franciszka i Joanny Białas i zm. z rodziny, Franciszka Wyżgi, Magdaleny Jana i Józefa Ochmańskich.