top

Kapłaństwo

“Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat” KKK 1536.


Pierwszym i podstawowym powołaniem człowieka jest powołanie do życia, a następnie do świętości. W tym powołaniu do świętości, człowiek otrzymuje specjalne powołania, dzięki którym zdobywa świętość. Jednym z nich jest powołanie do życia kapłańskiego lub zakonnego. 


Aby zostać księdzem należy w pierwszej kolejności otrzymać łaskę powołania do życia w kapłaństwie oraz przejść sześć lat formacji w seminarium duchownym.  Osoba, która podejmuje decyzję o pójściu za Jezusem powinna przed zgłoszeniem się do seminarium zdobyć opinię katechety z ostatniej klasy szkoły średniej, a ponadto opinię księdza proboszcza.


Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w zakładce “Powołanie”. Link do tej strony: http://seminarium-krakow.pl/.


Młodych, którzy czują w sercu głos powołania do życia kapłańskiego lub zakonnego,
prosimy o zgłoszenie tego faktu do księdza proboszcza lub księdza wikariusza
w celu rozmowy, podczas której podpowiedzą oni co należy dalej robić.Księża i bracia zakonni z parafii Liszki

Już wkrótce

Sługa Boży o. Alojzy Poprawa – kameduła – Czytaj więcej

Siostry ZAKONNE Z PARAFII LISZKI

Już wkrótce