top

Wypominki roczne

Wypominki roczne

Wypominki roczne 2019/20 – cz.I.

Bożemu Miłosierdziu polecamy w serdecznej modlitwie fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła, kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii i z niej pochodzili, sióstr zakonnych oraz dusze świętej pamięci: księdza Stefana Boronia, Czesława i Marii Boroń z rodzicami, Tadeusza i Marii Sobesto z synem Janem i rodzicami, Celestyny Woźniak, Jacka Rożka, Tadeusza i Anny Kowalik Marii córki, Stanisława Wróblewskiego Elżbiety synowej, Wacława Krakowskiego, Stanisława i Stanisławy Meus, Jana i Anny Para, Piotra i Katarzyny Feluś, Krzysztofa Jaskowskiego i dziadków, Stanisława Lelek Jana i Zofii rodziców, Jana i Józefy Królik z rodzicami, Franciszka i Rozalii Najda Barbary córki, Stanisława i Zofii Soból, Stefanii Soból, Andrzeja i Marii Miś, rodzinę Misiów i Urbańców, Tadeusza i Elżbiety Pyla z rodzicami, Józefa i Zofii Jaskowskich Mieczysława syna, Stanisława Stachowskiego z rodzicami, Pauliny Grzesiak, Elżbiety Płatek, Władysława i Marii Wąsik, Stanisława i Stefanii Kadula Bronisława- syna, Aleksego i Ireny Jamka, Kazimierza Sadko, Stanisława i Stanisławy Furmańskich, Stanisława i Anieli Steczko z rodzicami, Józefa i Marii Skucińskich z rodzicami, Józefy Funek, Henryka i Rozalii Szymoniak, Antoniego i Rozalii Ciesielskich, Jana Mardyły, Honoraty Szymoniak, Piotra i Heleny Danek, Bronisława i Marii Rybczyńskich, Macieja i Anny Łęckich, Katarzyny Reginy i Bartłomieja Taborskich, Władysława Paca z rodzicami, Romana Srebro, Jakuba i Anieli Gaździaków i zm. z rodziny, Stanisława i Stanisławy Budziaszek, Józefa i Marii Steczko, Mikołaja i Anny Kowalik, Danuty i Jana Buczek, Anny Fiutowskiej, Michała i Marii Wlazło Anny córki, Marii Balickiej, Piotra i Anieli Szwajda Stanisława syna, Piotra i Anieli Miś i zm. z rodziny, Stanisława Stefanii i Bronisławy Ryszka i zm. z rodziny, Pawła Barana, Anny Kadula, Katarzyny i Floriana Sobesto, Józefy i Stanisławy Para, Stanisławy i Władysława Górnisiewicz, zm. z rodziny Bandułów, Jana Zofii i Janusza Kurdziel, Władysława i Marii Gołeckich z rodzicami, Piotra i Wiktorii Kadula, Tadeusza i Józefy Strumińskich, Stanisława i Anny Gaweł, Stanisława Buldy, Kazimiery Ludwikowskiej, Stanisława i Anieli Steczko, Aliny Dukała, Jana i Anny Mirota, Bolesława Szewczyka, Romana i Józefy Łędzkich, Jana i Anieli Grzesiak i zm. z rodziny, Piotra i Franciszki Łędzkich i zm. z rodziny, Józefa Nosala, Ryszarda Józefa i Marii Więckowskich, Zofii Galos, Marii Kolowskiej rodziców i brata, Stanisława Heleny Joanny Władysława i zm. z rodziny, Jana i Teofili Zarzeczniak, Jana Kmity, Jana i Zofii Korzeniak Piotra i Anny rodziców, Tadeusza i Władysławy Feluś Stanisława Andrzeja i Zbigniewa synów, Józefa Poprawy, Józefa i Anieli Gajowy Stanisława syna, Mariana Jaskowskiego, Janusza Bartyzel, Daniela i Damiana Kędzierskich, Stanisława Kamili Stanisława i Krzysztofa Suchan, Józefa Kozioł, Janiny Winiarskiej, Franciszka i Marii Szwajda Zofii córki Jana zięcia, Alekszandra i Anieli Kącik, Jana i Wiktorii Wąsik, Mieczysława Marii i Pawła Bulda, Stanisława Koszyckiego, Mikołaja i Józefy Mazur, Antoniego Józefy Anny Antoniego i Wojciecha Dulów, Franciszka Pyzika z rodzicami, Stanisława i Zofii Soból z rodzicami, Stanisława i Janiny Jaskowskich, Anny Antoniny i Józefa Lelek, Mariana i Zofii Kowalik, Władysława Lelek, Zdzisława Abramowicza, Jakuba Wójcika, Wawrzyńca i Stanisławy Szewczyk Zdzisława syna Wiesława- wnuka, Gabriela i Barbary Hajduga z rodziną, Adama Zakrzowieckiego, Jana Pac Marty córki, Stanisława Mądry, Roberta Fryć, Jana i Marii Trojan, Dominika i Antoniny Baran, Ireny Wacława i Franciszki Pelka i zm. z rodziny, Jana i Zofii Kowalik Zdzisławy córki, Ireny i Stefana Kierzek, Piotra i Stanisławy Michalik, siostry Marii Elizy i zm. z rodziny, Krzysztofa i Anny Kowalik, Józefa Bulda, siostry Marii Damiany, Mieczysława i Ireny Baran, Jana Kowalika, Marii Kowalik, Stanisława Kowalika, Mieczysława i Marii Bulda, Henryka Grzesiaka, Ireny i Tadeusza Miś, Jana i Anny Łabędź, Stanisława i Anieli Łabędź, Tadeusza i Władysławy Buczek, Witolda i Agaty Kowalik z rodzicami, ks. Bronisława Kąckiego brata Czesława, Eugenii i Bronisławy Trypuć, Stefana Kozioł, Jana i Anny Para, Kazimierza Ryszki, Stanisława i Marii Żelaznych, Antoniego i Rozalii Cieciak i zm. z rodziny, Andrzeja Karcza Andrzeja syna, Józefa i Marii Steczko, Józefa Frankowicza, Jadwigi Wędzicha, Mateusza Steczko, Władysława i Anny Wędzicha Janusza syna Andrzeja zięcia, Michała i Anieli Bator Franciszka syna, Władysława i Julii Wędzicha, Jana i Elżbiety Wlazło i dusze w czyśćcu cierpiące, Jana i Heleny Suchan, Władysława i Zofii Kadula, Zofii Mastek, Andrzeja Steczko Jana Stanisława i Elżbiety, Franciszka Trybek Anieli i Anny, Jana Starek i zm. z rodziny, Stanisława Kasprzyckiego Stanisławy i Zbigniewa, Jana i Anieli Mirota, Józefa i Cecylii Kowalik Anieli córki, Władysława i Anieli Kowalik, Stefanii Hajduga, Piotra Józefa i Grażyny Wyroba, Władysława Wlazło, Bożeny Bulda, Czesława Jasiołek z rodzicami, Grażyny Koszyckiej, Ireny i Stanisława Gruca Marii córki, Władysława i Anieli Żurek, Apolonii Makowskiej, Zofii Karaś, Macieja i Honoraty Kozioł Tadeusza i Stanisława synów, Mieczysława i Ireny Bulda, Józefa i Zofii Szczygieł, Stefana Steczko z rodzicami, Moniki Ziętkiewicz, Władysława i Bronisławy Filipowskich, Stefanii Machnica Jana syna, Maksymiliana Jana i Stanisławy Cygan, zm. z rodziny Suskich Cyganów Ściegiennych i Turków, Mieczysława Matysika, Aleksandry Krzyszkowskiej, Stanisława i Marii Kowalik z rodzicami, Stanisława i Józefy Wędzicha z rodzicami, Stanisława Stanisławy Zbigniewa i Jana Grondalskich, Stanisława Skiby, Józefa i Władysławy Rospond, Teresy i Stanisława Widurek, Onufrego i Albiny Bierzało, Stanisława i Marii Kowalik, Tadeusza i Stefanii Augustynek, Stanisława Sobesto, Antoniny Stanisława i Arkadiusza Czyż, Barbary Staszczyk, Stanisława Kowalika z rodzicami, Jerzego Kromki z rodzicami, Andrzeja i Józefy Bulda, Stanisława i Zofii Szewczyk, ks. Jana Kowalika, Wojciecha i Anieli Kowalik, Zbigniewa Dziuby, Mieczysława i Anny Węgrzyn z rodziną, Jana Kowalika Tadeusza brata i rodziców, Stanisława i Krystyny Lorek z rodzicami, Jana i Kazimiery Steczko Kazimierza i Józefa synów, Franciszka i Władysławy Jaskólskich i zm. z rodziny Podsiadło i Jaskólskich, Leopolda Ludwikowskiego,z rodziny Kadulów Serhów i Maroszków, Ireny i Piotra Bulda z rodzicami, Mieczysława i Natalii Karcz Agnieszki i Rafała dzieci, Hipolita i Emilii Poprawa z rodzicami, Kazimierza i Stanisławy Mikołajczyk Elżbiety córki, Alicji Gorgol, Jana Wąsika z rodzicami, Marii Wąsik z rodziną Spytkowskich, Józefa Girek z rodzicami, Stanisławy Girek z rodzicami, Wawrzyńca i Marii Kapusta Marii córki, Izydora i Anny Kapusta Krystyny córki, Anny Wąsik, Józefa i Józefy Grzesiak, Andrzeja i Józefy Raputa, Józefa Kowalika, Jarosława i Karoliny Dymanus i zm. z ich rodzin, Zofii Kowalik z rodzicami i teściami, Jana i Genowefy Duchnik, Jana i Marii Nowak, Michaliny Duszyk Janiny córki, Władysława i Marianny Kuś, Jana Panek, Józefa i Anieli Skowronek, Józefa i Kornelii Szatan Franciszka Jana i Mariana synów, Władysława Cebularz, Andrzeja Moskal, Krystyny Biela, Katarzyny Lorek Stefanii córki i zm. z rodziny, Józefa i Anieli Michniak, Franciszka i Joanny Białas i zm. z rodz. Białas i Michniak, Tadeusza Fitowskiego Andrzeja syna i z. z rodziny, Bolesława i Anny Szwed, Edwarda Chyla, Andrzeja i Marii Rospond, Jana i Kunegundy Chyla, Tadeusza i Zofii Wsołek, Mariana Ryszki, Magdaleny, Jana i Józefa Ochmańskich, Franciszka Wyżgi.

Wypominki roczne 2019/2020 – cz. II.

Bożemu Miłosierdziu polecamy w serdecznej modlitwie dusze świętej pamięci:Władysława i Stanisławy Milc, Józefa i Zofii Kadula i zm z rodziny Zarzeczniak, Marii i Teofila Steczko, Piotra i Aliny Dukała, Józefa Kaduli, Heleny i Tadeusza Klaja Tadeusza syna, Przemka i Darka Kulawik, Władysława Elżbiety Anny Joanny i Marii Kowalik, Ryszarda Górki, Piotra i Stefanii Bartyzel Władysława zięcia, Stanisława i Anny Żarskich Jadwigi córki, Romana Bańdo i zm. z rodziny, Józefa Kowalika i zm. z rodziny, Władysławy Rożek, Honoraty Ryszka, Stanisława Kapery, Franciszki Tomaszewskiej, Marzeny Krasoń, Andrzeja i Anieli Fajer, Mieczysława Marczyka, Bogusława Rakoczego, Stanisława i Józefy Bator, Wawrzyńca i Antoniny Sobkowicz, Mikołaja i Jadwigi Wąsik, Józefa i Małgorzaty Fortuna, Franciszka i Stefanii Fortuna, Mikołaja i Zuzanny Grzybek, Kazimierza Wąsika, Stanisława Jaskowskiego, Jana i Zofii Lelek, Jana i Zofii Białas, Stanisława i Stanisławy Żaba, Józefa i Anny Korzeniak, Wawrzyńca i Marii Kozioł Anny córki, Jana i Zofii Kozioł, Leszka Mętel, Zdzisława i Józefy Sroka, Jana i Józefy Sroka, Jana i Anieli Kozioł, Władysława i Eugenii Wnęk, Tadeusza i Otylii Steczko Marii córki Tadeusza syna, Jana Ludwikowskiego Damiana wnuka, Franciszka Olszewskiego Mariana zięcia i rodziców, Stanisława Sroki Józefa syna, Franciszka i Albiny Miś Zofii i Stanisława dzieci, Anny Steczko, Rolanda i Zbigniewa Lachmider, Władysława Jasiołka, Anieli Grzesiak, Józefa i Marii Para z rodziną, Jana i Kazimiery Martyna, Wincentego i Marii Kudłek Stanisława i Józefa synów Adama wnuka, Albina i Marii Kruk Władysława syna, Anny Steczko, Anieli Ryszka, Stefana i Elżbiety Kadula, Józefa i Jadwigi Żarskich Anieli córki Zdzisława wnuka, Jana i Bronisławy Szwajda, zm. z rodziny Bienków Cichych Szwajdów Żarskich Utylskich Żelaznych i dusze w czyśćcu cierpiące, Elżbiety Steczko, Stanisławy Piotra Andrzeja i Władysława Wąsik, Andrzeja i Stefanii Wąsik, Krystyny Tyrała, Stanisławy i Bronisława Bojda, Stanisława Sobesto, Jana i Anny Suchan, Mariana Kowalika, Tadeusza i Józefy Trojan Andrzeja syna, Stanisława i Stanisławy Krok, Andrzeja Rosponda, Jana i Franciszki Iskra Jana i Józefa synów, Krystyny Iskra, Tomasza i Józefy Skowronek z rodzicami, Kazimierza Balickiego, Jana i Marii Kopeć, Stanisławy Ciuba, Antoniego i Anny Zalewskich z rodzicami, Romana i Józefy Cios Józefa Zdzisława i Andrzeja -synów, Andrzeja i Joanny Czechowskich, Kazimierza i Heleny Otrębskich, Zdzisława Szczurka, Stanisława Michalec, Wacława Kluski, Mikołaja i Heleny Para, Józefa i Magdaleny Bator- Tadeusza syna, Franciszka i Michaliny Skowronek, Heleny Wąsik Józefa syna, Anny Suchan Katarzyny córki, Tomasza Marii i Władysława Hyla, Jana Anny i Józefa Suchan, Jana i Marii Suchan, Marcina Łucji i Floriana Suchan, Michała i Marii Baran, Anieli Pająk, Teresy Żychlińskiej, Zofii Elterlein, Jana i Marii Fiksak, Teresy i Zygmunta Korepta, Adama Marii i Henryka Leśniak, Edwarda Poprawy, Stanisława i Danuty Poprawa, Wawrzyńca i Marii Buczek, Józefa Buczka, Floriana i Marii Poprawa, Władysława Sowińskiego, Stanisława i Wiktorii Ryszka, Andrzeja Bieda, Władysława Rosponda, Józefa Wąsika, Agnieszki Wąsik, Ks. biskupa Stanisława Rosponda, ks. Kazimierza Ciuby, Stanisławy Ciuba, Jana i Joanny Szewczyk z rodzicami, Andrzeja i Heleny Kapusta z rodzicami, Eugeniusza Kowalika, Ks. Jana Sali, Stanisława i Marii Ludwikowskich Zbigniewa syna Sebastiana wnuka, Józefa i Katarzyny Kowalik, Stanisława Steczko, Stefanii Steczko Barbary córki Józefa i Jana synów, Ryszarda Medes Andrzeja syna, Andrzeja i Marii Bartyzel, Józefa i Anieli Węgrzyn z rodziną, Benedykta i Wiktorii Figuła z synami, Stefana i Zofii Kasperkiewicz, Józefa i Jadwigi Kowalik, Rozalii Jakuba Władysławy Jana Heleny Stefanii  Alojzego i Grażyny Kowalik i zm. z rodziny, Ludwika Tałacha, Ludwika i Anny Żurek, Józefa Żurek, Józefa Janiny i Józefa Poprawa, Jana i Rozalii Tyrek, Józefa i Salomei Kasperek, Jana Grzesiaka, Teofila i Anny Kasperek – Teofila syna, Józefy i Stanisława Kadula, Anny i Piotra Szwajda, Wandy i Stanisława Szwajda, Bronisława i Bronisławy Grzesiak, Wiesława Kowalika, Stefana i Stanisławy Bugajskich, Kazimierza i Aleksandra Budzaszek, Józefa i Zofii Raputa Józefa syna, Andrzeja Fitowskiego, Franciszka Matys i zm. z rodziny, Jana i Marii Kowalik, Franciszka i Heleny Kowal, Wiesława Grucy, Andrzeja Józefy Andrzeja i Barbary Kowalik, Teresy Wodzickiej, Stefana i Wiktorii Mitka, Barbary Druzgała, Jana i Marii Machnica Jana syna, Marcina i Marianny Poprawa – Stanisława syna, Władysława i Anny Wędzicha Janusza syna, Andrzeja i Anieli Sicińskich Anny i Janiny córek, Józefa i Zofii Mazurkiewicz, Macieja i Wiktorii Pac, Andrzeja i Stefanii Jaskowskich, Marii Klimczyk, Stanisława i Katarzyny Kadula, ks. Ignacego Różyckiego, Stanisława Miroty, Feliksa i Anny Steczko, Józefa i Zofii Raputa, Feliksa i Justyny Raputa, Stanisława i Marii Jaskowskich, Mikołaja i Marii Funek Jana syna, Jadwigi i Anny Rospond, Władysława Wąsika, Tadeusza i Edwarda Budziaszek, Stanisława i Anny Jaskowskich, Stanisława i Stanisławy Cholewa, Jana Tekieli i zm. z rodziny Jaskowskich i Makowskich, Władysława Anieli Mariana Andrzeja Stefana Aleksandry i Michaliny Hyrlickich i zm. z rodz., Genowefy i Bolesława Rubinkowskich, Józefa i Antoniny Kozioł, Jerzego i Stanisławy Syczyk, Wiesława Włodzimierza i Hanny Bytniewskich, Józefa i Zofii Kowalik Tadeusza syna, Franciszka i Agnieszki Kowalik, Jana i Stefanii Struzik Jana syna, Władysława Szumilasa, Franciszka i Marii Wędzicha, Piotra i Stanisławy Steczko Stanisława syna, Stanisława i Anny Steczko Stanisława syna, Wincentego i Marii Budziaszek Alfreda syna, Stanisława Budziaszek Edwarda syna Haliny żony, Michała Wlazło, Józefa Lenart, ks. Jana Kowalika, Józefa i Zofii Wąsik, Jana i Anny Wąsik, Stanisława i Marii Kowalik, Eugeniusza i Wandy Hełpa, Andrzeja i Bronisławy Trojan, Kazimierza i Salomei Rospond, Jacka Stanisławy i Stanisława Balickich, Józefa i Anieli Węgrzyn, Władysława Suchan, Andrzeja i Stefanii Misiewicz Anny córki, Agnieszki Łęckiej Władysława syna Krystyny żony, Macieja Łęckiego Józefa Floriana i Stanisława synów, Józefa Wędzichy Andrzeja syna i zm. z rodziny, Kazimiery Szwajda, Andrzeja Szewczyka, Józefa i Anny Kowalik, Mieczysława Piś, Stanisława Profic, Wawrzyńca i Joanny Skowronek, Józefa i Marii Wyroba, Heleny Pyla, Feliksa i Zofii Pyla, Tadeusza Mazura Wojciecha i Emilii Meus, Jana Kowalika, Jana i Władysławy Żaba Stanisława syna, Jana i Anny Łęckich, Władysława i Anieli Sieprawskich, Jana i Joanny Kadula, Anny Trojan- Andrzeja syna, Jana i Zofii Kowalik Stanisława syna, Stanisława i Romany Kosińskich, Zygmunta i Amalii Tracz, Wincentego i Magdaleny Miś, Piotra i Barbary Gaweł Władysława syna Anieli córki, Józefa Anny i Jadwigi Ryszka i zm. z rodziny, Jakuba Agnieszki i Marii Korczyk i zm. z rodziny, Teofila i Rozalii Hajduga, Jana i Marii Bator, Stanisława i Marii Kowalik, Stefana Kowalika, ks. Jana Kowalika, Józefa i Anieli Stachowskich Władysława syna, Teofila i Barbary Kowalik i zm. z rodziny, Mikołaja Rosponda i zm. z rodziny, Anieli Wąsik z rodzicami, Mikołaja i Jadwigi Rospond Mariusza syna, Czesława Benal Bogdana syna Krzysztofa zięcia, Andrzeja i Katarzyny Kadula, Stanisława Soból z rodzicami, Stanisława i Stefanii Wąsik, Józefa i Stanisławy Wyroba Michała wnuka, Piotra i Agnieszki Wąsik Kazimierza cyna, Tadeusza i Stefanii Steczko, Heleny Drewniak, Józefa Feluś, Izydora i Marii Rospond Tadeusza syna, Władysława i Marianny Grzesiak, Jana i Anny Grzesiak, Mariana i Anny Kozera i zm. z rodziny, Władysława i Stanisławy Zaborowskich i zm. z rodziny.