Wypominki roczne – 2017/18 – cz. I

Bożemu Miłosierdziu polećmy dusze śp. Fundatorów i dobrodziejów naszej parafii, kapłanów, którzy pracowali i pochodzili z naszej parafii, sióstr zakonnych oraz dusze śp. :

Józefa i Stanisławy Para, Tadeusza i Edwarda Budziaszek, Jana i Władysławy Żaba, Stefana i Elżbiety Kadula, Anieli Ryszka, Wiesława Gruca, Józefy Andrzeja Barbary i Andrzeja Kowalik, Teresy Wodzickiej, Stanisława i Józefy Bator, Tadeusza Jagieła, Kazimiery Szwajda, Feliksa i Anny Steczko, Stefana Steczko z rodzicami, Leopolda Ludwikowskiego, Anny Steczko, Henryka i Rozalii Szymoniak, Bronisława i Marii Rybczyńskich, Tadeusza i Józefy Trojan, Antoniego i Rozalii Ciesielskich, Franciszka Olszewskiego z rodzicami i teściami, Piotra Sali, Stanisława i Anieli Steczko z rodzicami, Józefa i Marii Skucińskich z rodzicami, Józefa Kozioł, Kazimierza Sadko z rodzicami, Stanisława i Stanisławy Furmańskich, Józefa i Jadwigi Żarskich - Anieli córki Zdzisława wnuka, Jana i Bronisławy Szwajda, zm. z rodziny Bieńków, Cichych, Szwajdów, Żarskich, Żelaznych i Utylskich i dusze w czyśćcu cierpiące, Tadeusza Mazura,Genowefy i Bolesława Rubinkowskich, Anieli Władysława Michaliny Mariana Andrzeja Aleksandry i Stefana Hyrlickich, Józefa i Antoniny Kozioł, Wiesława Bytniewskiego, Stanisława i Jerzego Syczyk, Zofii Gawin, Władysława Gielaty, Jana i Teofili Zarzeczniak, Jana Kmita, Władysława i Anny Wędzicha - Janusza syna Andrzeja zięcia, Michała i Anieli Bator – Franciszka syna, Władysława i Julii Wędzicha, Stanisława Stefanii i Bronisławy Ryszka i zm. rodziców, Pawła Barana, Anny Kadula,Floriana i Katarzyny Sobesto i dusze wczyśćcu cierpiące, Marii Agnieszki i Jakuba Korczyk i zm. z rodziny, Józefa Anny i Jadwigi Ryszka i zm. z rodziny Grażyny Koszyckiej, Stanisława i Ireny Gruca Marii córki, Józefa i Anieli Gajowy Stanisława syna, Mariana Jaskowskiego, Damiana i Daniela Kędzierskich, Jana Pac Marty córki, Antoniego Józefy Anny Antoniego i Wojciecha Dulów, Jana i Elżbiety Wlazło Stanisława syna, Anny Wlazło, Władysława Kowalika Bronisławy teściowej, Jana Stanisława i Maksymiliana Cygan i zm. z rodziny Cyganów, Suskich, Ściegiennych i Turków, Stanisławy Meus, Stanisława i Katarzyny Kadula, ks. Ignacego Różyckiego, Stanisława Żaby, Floriana Łęckiego, Wincentego i Marii Kadula, Macieja i Honoraty Kozioł Tadeusza i Stanisława synów, Mieczysława i Ireny Bulda, Józefa i Zofii Szczygieł, Józefa i Marii Wyroba, Jana Legutko, Feliksa i Zofii Pyla, Heleny Pyla, Mieczysława i Anny Węgrzyn Stefanii siostry, Andrzeja i Joanny Czechowskich, Kazimierza i Heleny Otrębskich, Kazimiery Ludwikowskiej, Władysława i Anieli Druzgała, Ignacego i Emilii Borowy, Stanisława Sroki Józefa syna, Stanisława Stachowskiego z rodzicami, Piotra i Agnieszki Wąsik Kazimierza syna,   Tadeusza i Stefanii Steczko, Heleny Drewniak, Józefa Feluś, Pauliny Grzesiak, Elżbiety Płatek, Władysława i Marii Wąsik, Stanisława i Stefanii Kadula Ireny córki Bronisława syna,Władysława i Anieli Sieprawskich, Jana i Joanny Kadula, Michała i Marii Wlazło Anny córki, Marii Balickiej Anieli córki Stanisława syna, Stanisława Lelka Jana i Zofii rodziców, Wawrzyńca i Marii Kapusta Marii córki, Izydora i Anny Kapusta Krystyny córki, Wawrzyńca i Stanisławy Szewczyk Zdzisława syna Wiesława wnuka, Gabriela i Barbary Hajduga z dziećmi, Adama Zakrzowieckiego, Tadeusza i Marii Sobesto Jana syna i rodziców, Czesława i Marii Boroń z rodzicami, Stefana Boroń, Józefa i Władysławy Rospond, Stanisława i Teresy Widurek, Józefa i Marii Gaweł, Piotra i Wiktorii Kadula, Tadeusza i

Józefy Strumińskich, Piotra i Katarzyny Feluś, Józefa i Zofii Jaskowskich Mieczysława syna, Tadeusza Poprawy, Stanisława Koszyckiego, Mikołaja i Józefy Mazur, Zbigniewa Dziuba, Krzysztofa i Anny Kowalik, Józefa Bulda, siostry Marii Damiany, Mieczysława i Ireny Baran, Jana Kowalika, Marii Kowalik, Mieczysława i Marii Bulda, Jana i Józefy Królik z rodzicami, Franciszka i Rozalii Najda Barbary córki, Stanisława i Zofii Soból, Stefanii Soból, Andrzeja i Marii Miś, zm. z rodziny Misiów i Urbańców, Franciszka Pyzika z rodzicami, Stanisława i Zofii Soból z rodzicami, Stanisława i Janiny Jaskowskich, Ireny i Stefana Kierzek, Jana i Zofii Kowalik Zdzisławy i Zofii córek, Andrzeja i Anny Irlik Stanisławy i Anny córek, Jana i Anny Para, Stefana Kozioł, Stefanii Ryszarda Józefa i Antoniego Zapart, Kazimierza Stępień, Mikołaja i Marianny Balińskich, Czesława Jasiołek z rodzicami, Stanisława i Kamili Suchan Stanisława i Krzysztofa synów, Wincentego i Marii Kudłek Stanisława i Józefa synów, Jana i Kazimiery Martyna, Władysława i Anieli Żurek, Tadeusza i Anny Kowalik, Marii Kowalik, Stanisława Wróblewskigo Elżbiety synowej, Apolonii Makowskiej, Zofii Karaś, Mieczysława i Stanisławy Grzybek, siostry Marii Nikodemy, Stefanii Machnica Jana syna, Jana i Wiktorii Wąsik, Mieczysława Marii i Pawła Bulda, Krzysztofa Jaskowskiego z dziadkami, Ryszarda Józefa i Marii Więckowskich, Zofii Galos, Albina i Marii Kruk, Jacka Rożek, Celestyna Woźniak, Wawrzyńca i Joanny Skowronek, Andrzeja Karcz Andrzeja syna, Józefa i Marii Steczko, Kazimierza Ryszka, Stanisława i Marii Żelaznych, Zofii Jana i Janusza - Kurdziel, Stanisława i Zofii Grzesiak, zm. z rodziny Grzesiaków i Steczków, Mieczysławy Noga, Stanisława Stanisławy Zbigniewa i Jana Grondalskich, Stanisława Kozińskiego, Władysława i Stanisławy Górnisiewicz, zm. z rodziny Bandułów, Mikołaja i Zuzanny Grzybek, Kazimierza Wąsika, Kazimierza i Anny Leś, Stanisława i Elżbiety Steczko Andrzeja syna, Jana Steczko, Franciszka i Anieli Trybek Anny siostry, Stanisława i Stanisławy Kasprzyckich Zbigniewa syna, Jana Starek, Anny Wąsik, Józefa i Józefy Grzesiak Józefy córki, Zofii Kowalik z rodzicami i teściami, Mikołaja i Marii Funek Jana syna, Mariana Kowalika, Stanisława i Stefanii Wąsik, Józefa i Stanisławy Wyroba Michała wnuka, Władysława Rosponda, Józefa i Agnieszki Wąsik, Piotra i Stanisławy Michalik, siostry Marii Elizy i zm. z rodziny, Romana i Józefy Łędzkich, Jana i Anieli Grzesiak i zm. z rodziny, Piotra i Franciszki Łędzkich i zm. z rodziny, Józefa Nosala, Bolesława Szewczyka, Anny Mirota, Eugeniusza Zielińskiego Anny i Władysława rodziców, Stefanii Bała z rodziną, Zofii Frankiewicz, Józefy z rodziną, Stefana i Joanny Kuberów z rodziną, Antoniny Józefa i Władysławy Pac, Stanisława i Zofii Galos, Józefa Ludwikowskiego z rodziną, Stanisława Bil z rodzicami, Andrzeja i Reginy Zwolińskich, Franciszka i Albiny Miś Zofii i Stanisława dzieci.

             Wypominki roczne 2017/18 – cz. II,

Bożemu Miłosierdziu polećmy dusze śp.: Stanisława Kowalika z rodzicami, Jerzego Kromki z rodzicami, Stanisława i Anny Poniedziałek, Wincentego i Marii Szewczyk, Zofii Szewczyk, Witolda i Agaty Kowalik z rodzicami, ks. Bronisława Kąckiego i brata Czesława, Eugenii i Bogusławy Trypuć, Stanisława i Marii Kowalik i zm. z rodziny, Stanisława i Józefy Wędzicha, Stanisława Michalec, Wacława Kluski, Zdzisława Szczurka, Marii Bartyzel i rodziców Bartłomieja i Zofii Jaskowskich, Stanisława i Anny Gaweł, Stanisława Bulda, Edwarda Chyla, Jana i Kunegundy Chyla, Andrzeja i Marii Rospond, Stanisława Kurpan, Jana i Jadwigi Steczko Bogusława wnuka, Benedykta i Wiktorii Figuła, Józefa i Anieli Węgrzyn, Władysława Sowińskiego, Edwarda Poprawy, Jana Rudnickiego, Józefa Buczka, Stanisława Poprawy, Wawrzyńca i Marii Buczek, Floriana i Marii Poprawa, Ryszarda Górki, Stanisława Lorka z rodzicami, Bolesława i Anny Szwed, Andrzeja i Józefy Kozioł Marii córki, Tadeusza i Anny Bator, Józefa i Jadwigi Kowalik, Władysława i Stanisławy Milc, Józefa Marii Ludwika i Jana Łęckich, Władysława i Elżbiety Kowalik, Anny Kowalik, Wawrzyńca i Rozalii Mitana Władysława syna, Franciszka i Magdaleny Król Stanisława syna, Stanisława Jaskowskiego, Jana i Zofii Lelek, Franciszki Bulda, Teofila i Anny, Bronisława i Bronisławy Grzesiak Heleny Stanisława Adama i Wiktorii, Andrzeja Szewczyka, Jana i Marii Kalita Janiny córki, Heleny Wójtowicz, Józefa Rosponda, Wacława Godyń, Stefanii Bisz, Stanisława i Stanisławy Budziaszek, Józefa i Marii Steczko, Mieczysława Piś, Macieja Łęckiego Józefa Floriana i Stanisława synów, Agnieszki Łęckiej Władysława i Krystyny, Józefa Wędzichy Andrzeja syna, Wincentego i Magdaleny Miś, Piotra i Barbary Gaweł Władysława syna Anieli córki, Jana Wąsika z rodzicami, Marii Wąsik z rodziną – Spytkowskich, Józefa i Stanisławy Girek z rodzicami, Ireny i Tadeusza Miś, Jana Anny Stanisława i Anieli Łabędź, Władysławy Buczek, Jana i Anny Łęckich, Józefa i Anieli Michniak, zm. z rodziny Białasów i Michniaków, Zofii Andrzeja i Mieczysława Kowalik, Józefa i Anieli Stachowskich Władysława syna, Stanisława Kaduli, Piotra i Anny Szwajda, Baltazara i Katarzyny Kadula, Stanisława i Wandy Szwajda, Teofila i Marii Steczko, Piotra Dukała, Józefa Kadula, Tadeusza i Heleny Klaja Tadeusza syna, Stanisława i Jadwigi Feluś Józefy córki, Przemka i Darka Kulawik, Józefa i Magdaleny Bator Tadeusza syna, Mikołaja i Heleny Para, Jana i Heleny Suchan, Władysława i Zofii Kadula, Marii Klimczyk, Józefa i Zofii Mazurkiewicz, Macieja i Wiktorii Pac, Andrzeja i Stefanii Jaskowskich, Katarzyny Reginy i Bartłomieja Taborskich, Macieja i Anny Łęckich, Andrzeja Fitowskiego, Józefa Kowalik i zm. z rodziny, Romana i Józefy Cioś Józefa Zdzisława i Andrzeja synów, Józefa Kowalika, Jarosława i Karoliny Dymanus i zm. z ich rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa i Zofii Raputa, Feliksa i Justyny Raputa, Stanisława i Marii Jaskowskich, Andrzeja i Stefanii Wąsik, Krystyny Tyrała, Bronisława i Stanisławy Bojda, Jana i Rozalii Tyrka, Józefa i Anieli Skowronek, Tadeusza i Zofii Wsołek, Władysławy Rożek, Honoraty Ryszka, Stanisława Kapery, Franciszki Tomaszewskiej, Marzeny Krasoń, Jana i Marii Kowalik, Romana Srebro, Jakuba i Anieli Gaździak i zm. z rodziny, Wojciecha i Emilii Meus, Elżbiety Steczko, Stanisławy Piotra i Władysława Wąsik, Piotra i Stanisławy Steczko Stanisława syna, Stanisława i Anny Steczko Stanisława syna, Stefana i Wiktorii Mitka, Barbary Druzgała, Hipolita i Emilii Poprawa z rodzicami, Kazimierza i Stanisławy Mikołajczyk Elżbiety córki, Alicji Gorgol, Józefa i Salomei Kasperek z rodzicami, Jana i Zofii Białas, Józefa i Anny Korzeniak, Andrzeja Rosponda, Krystyny Iskra, Jana i Franciszki Iskra Józefa i Jana synów, Franciszka i Agnieszki Kowalik, Jana i Stefanii Struzik Jana syna, Józefa Lenart, Anny Antoniny i Józefa Lelek, Jana Pawlika, Józefa Wodnickiego, Hipolita i Katarzyny Miś, Józefa i Katarzyny Kowalik, Magdaleny Jana i Józefa Ochmańskich, Franciszka Wyżgi, Joanny Łęckiej, Bronisławy Stanisława Józefa i Stanisława Stefanek, Anny Józefa Krzysztofa i Marii Zarzeczniak, Antoniny i Zofii Kadula, Krzysztofa Widła, Jana i Zofii Kozioł, Anny Szostak, Leszka Mętel, Józefa i Zofii Raputa i zm. z rodziny, Stanisława i Anny Jaskowskich, Stanisława i Stanisławy Cholewa, Jana Tekieli, zm. z rodziny- Jaskowskich i Makowskich, Andrzeja i Stefanii Misiewicz Anny córki, Jana i Marii Machnica, Marcina i Marianny Poprawa, Stanisława i Stefanii Steczko Barbary córki Józefa i Jana synów, Ryszarda Medes Andrzeja syna, Franciszka i Michaliny Skowronek, Heleny Jaskowskiej, Ks. Bpa Stanisława Rosponda, ks. Kazimierza Rosponda, ks. Kazimierza Ciuby, Stanisławy Ciuba, Jana i Joanny Szewczyk z rodzicami, Andrzeja i Heleny Kapusta z rodzicami, ks Jana Sali, Kazimierza Balickiego, Jana i Marii Kopeć, Józefa Janiny i Józefa Poprawa, Ludwika Tałacha, Ludwika i Anny Żurek, Stanisława Żurka, Stanisławy Grzesiak, Władysława Kruka z teściami, Stefana i Stanisławy Bugajskich, Kazimierza Budzaszka, Jana i Kazimiery Steczko Kazimierza i Józefa synów, Jana Kowalika Józefa i Zofii rodziców, Antoniego i Anny Zalewskich z rodzicami, Józefa i Zofii Wąsik, Jana i Anny Wąsik, Stanisława i Marii Kowalik, Eugeniusza Hełpy, Andrzeja i Bronisławy Trojan, Kazimierza i Salomei Rospond, Mikołaja i Jadwigi Wąsik, Józefa i Małgorzaty Fortuna, Franciszka i Stefanii Fortuna, Józefa i Cecylii Kowalik Anieli córki, Piotra Wyroba, Władysława Wlazło, Władysława i Anieli Kowalik, Grażyny Wyroba, Stefanii Hajduga, Franciszka Jaskólskiego, Jana i Heleny Wlazło Władysława syna, Teresy Żychlińskiej, Anieli Pająk, Zofii Erterlain, Władysława i Zofii Mirota, Franciszka i Katarzyny Kadula, Czesława i Danuty Lorek, Józefa Wąsika i zm. z rodziny Wąsików i Czechów, Józefa i Anny Kadula, Stanisławy Kadula, Anieli Jaskowskiej, Stanisława Kadula, Andrzeja i Anieli Skucińskich Janiny i Anny córek, Stanisława i Wiktorii Ryszka brata Andrzeja Bieda, Władysława i Anieli Wędzicha, Jana i Józefy Sroka Stanisława syna, Zdzisława i Józefy Sroka, Władysława i Eugenii Wnęk, Jana i Anieli Kozioł, Bogdana Kaczmarczyka, Teofila i Barbary Kowalik i zm. z rodziny, Mikołaja Rosponda żony rodziców i dzieci, Czesława Benal Bogdana syna Krzysztofa zięcia,

Mikołaja Rospona Mariusza syna i zm. z rodziny, Anieli Wąsik z rodzicami.

Informacje

Msze święte:

niedziela:

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00

dni powszednie:

7.00, 18.00

(17.00 w okresie zimowym)

30. minut przed każdą Mszą

okazja od spowiedzi

 

Kancelaria parafialna 

czynna:

w dni powszednie:

po Mszy św. wieczornej

sobota:

8.00 - 10.00

 

Adres:

Liszki 11

32-060 Liszki

tel. 12 280 60 11

Czytania na dziś

Zobacz pełną liturgię:
Pełna liturgia

Logowanie