Wypominki roczne – 2018/2019 – cz. I. str. 1

W serdecznej modlitwie polecamy Bożemu Miłosierdziu dusze śp. fundatorów, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, kapłanów, którzy pracowali i pochodzili z naszej parafii, sióstr

zakonnych, ofiarodawców oraz dusze śp. Stanisława i Anieli Steczko, Józefa i Marii Skucińskich

Józefa syna, Jana i Elżbiety Wlazło Stanisława syna Rafała wnuka, Anny Wlazło, Piotra i Agnieszki

Wąsik Kazimierza syna, Tadeusza i Stefanii Steczko, Heleny Drewniak, Józefa Felusia, Stanisława

i Katarzyny Kadula, ks. Ignacego Różyckiego, Czesława Jasiołka z rodzicami, Stefana Steczko

z rodzicami, Jana i Anieli Mirota i zm. z rodziny, Macieja i Honoraty Kozioł Tadeusza i Stanisława

synów, Mieczysława i Ireny Bulda, Józefa i Zofii Szczygieł, Józefa Kowalika, Jarosława i Karoliny

Dymanus i zm. z ich rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące, Władysława Rosponda, Józefa i Agnieszki

Wąsik, Ks. Stefana Boronia, Czesława i Marii Boroń z rodzicami, Tadeusza i Marii Sobesto Jana

syna i rodziców, Jana i Władysławy Żaba Stanisława syna, Józefa Kozioł, Janiny Winiarskiej,

Henryka i Rozalii Szymoniak, Antoniego i Rozalii Ciesielskich, Jana Mardyły, Honoraty Szymoniak,

Bronisława i Marii Rybczyńskich, Piotra i Stanisławy Steczko Stanisława syna, Stanisława i Anny 

Steczko Stanisława syna, Feliksa i Jadwigi Czechowskich Stanisława syna, Wincentego i Marii

Kudłek Stanisława i Józefa synów, Jana i Kazimiery Martyna Józefa syna, Michała i Marii Wlazło

Anny córki, Anieli Szwajda Stanisława syna, Stanisława Jaskowskiego, Jana i Zofii Lelek,

Stanisława i Józefy Bator, Wawrzyńca i Antoniny Sobkowicz,Franciszka Pyzika z rodzicami,

Stanisława i Zofii Soból z rodzicami, Stanisława i Janiny Jaskowskich, Józefa i Zofii Kowalik

Tadeusza syna, Stanisława i Kamili Suchan Stanisława i Krzysztofa synów, Kazimierza Wąsika,

Zuzanny i Mikołaja Grzybek, Anny i Kazimierza Leś, Stanisława Stanisławy Zbigniewa i Jana

Grondalskich, Jana i Heleny Wlazło,Jana i Teofili Zarzeczniak, Jana Kmity, Józefa i Zofii Kadula,

zm. z rodzin Zarzeczniak i Kadula, Heleny Albina i Krzysztofa Widła, Andrzeja i Zofii Kowalik,

Krzysztofa Jaskowskiego, Ryszarda Józefa i Marii Więckowskich, Zofii Galos, Józefa i Jadwigi

Żarskich Anieli córki Zdzisława wnuka, Jana i Bronisławy Szwajda, Józefa i Karoliny Cichych i

zmarłych z rodziny Bieńków Cichych Szwajdów Żelaznych Żarskich i Utylskich i dusze w czyśćcu

cierpiące, Franciszka i Marii Szwajda, Józefa i Zofii Zarzeczniak, Jana i Zofii Korzeniak, Piotra i

Anny Korzeniak, Jana i Anny Para, Stefana Kozioł, Joanny i Wawrzyńca Skowronek, Feliksa i Anny,

Kazimierza Sadko, Stanisławy i Stanisława Furmańskich, Zbigniewa Dziuby z rodzicami,Kazimiery

Ludwikowskiej, Michaliny Duszyk, Albina i Marii Kruk, Ryszarda Górki, Stanisława Koszyckiego,

Mikołaja i Józefy Mazur, Jana i Anieli Grzesiak i zm. z rodziny, Romana i Józefy Łędzkich, Piotra i

Franciszki Łędzkich i zm. z rodziny, Józefa Nosala, Ireny i Tadeusza Miś, Jana Anny Stanisława i

Anieli Łabędź, Władysławy Buczek, Witolda i Agaty Kowalik z rodzicami, ks. Bronisława Kąckiego i

brata Czesława, Bronisławy i Eugenii Trypuć, Józefa i Anieli Stachowskich Władysława syna, 

Romana Srebro, Anieli i Jakuba Gaździaków i zm. z rodziny, Józefa i Cecylii Kowalik Anieli córki,

Władysława i Anieli Kowalik, Piotra Wyroby, Józefa Wyroby Grażyny córki, Władysława Wlazło,

Stefanii Hajduga, Bożeny Bulda, Joanny i Andrzeja Czechowskich, Heleny i Kazimierza Otrębskich,

Władysława i Anny Wędzicha Janusza syna Andrzeja zięcia, Michała i Anieli Bator Franciszka syna,

Władysława i Julii Wędzicha, Jana Pac Marty córki, Stanisława Stachowskiego, Edwarda Chyla

Jana i Kunegundy, Andrzeja i Marii Rospond, Wawrzyńca i Stanisławy Szewczyk Zdzisława syna

Wiesława wnuka, Gabriela i Barbary Hajduga i zm. z rodziny, Adama Zakrzowieckiego,

Mieczysława i Anny Węgrzyn Stefanii siostry, Romana i Józefy Cioś Józefa Zdzisława i Andrzeja

synów, Mikołaja i Marii Funek – Jana syna, Władysława Kowalika, Bronisławy Wąsik, Józefa Anny i

Antoniny Lelek, Mariana i Zofii Kowalik, Władysława Lelka, Zdzisława Abramowicza, Franciszka i

Janiny Rosek, Józefa i Anieli Michniak i zm. z rodziny, Joanny i Franciszka Białas i zm. z rodziny,

Piotra i Wiktorii Kadula, Tadeusza i Józefy Strumińskich, Piotra i Katarzyny Feluś, Krzysztofa i

Anny Kowalik, Józefa Bulda, siostry Marii Damiany, Mieczysława i Ireny Baran, Jana Kowalika,

Marii Kowalik, Mieczysława i Marii Bulda, Jana i Ireny Seremet, Józefa i Julii Seremet, Marii Jana i

Mieczysława Krzemińskich, Andrzeja i Marii Michaldo, Józefa Michaldo, Wawrzyńca i Marii Kapusta

Marii córki, Izydora i Anny Kapusta Krystyny córki, Józefa i Marii Steczko, Stanisława i Stanisławy

Budziaszek, Apolonii Makowskiej, Zofii Karaś, Władysława i Anieli Żurek, Tadeusza i Anny Kowalik,

Marii Kowalik, Stanisława Wróblewskiego Elżbiety synowej, Mieczysława i Stanisławy Grzybek,

zm. z rodziny Grzybków i Kowalików, Celestyny Woźniak, Wacława Krakowskiego, Jacka Rożek,

Józefa Juzoń, Jana i Marii Trojan, Dominika i Antoniny Baran, Stanisława Mądry Roberta Fryc,

Katarzyny Reginy i Bartłomieja Taborskich, Anny i Macieja Łęckich, Władysława Paca i zm. z

rodziny, Józefa i Zofii Jaskowskich Mieczysława syna, Marii Kolowskiej Anny i Feliksa rodziców

Józefa brata, Heleny Stanisława Joanny Władysława i zm. z rodziny, Pauliny Grzesiak, Elżbiety

Płatek, Władysława i Marii Wąsik, Stanisława i Stefanii Kadula Ireny córki Bronisława syna,

Stanisława Sroki Józefa syna, Piotra i Stanisławy, siostry Marii Elizy Michalik i zm. z rodziny, Jana

Steczko, Stanisława i Anieli Sobkowicz, Albina Baster, Eugeniusza Anny i Władysława Zielińskich,

Zdzisława i Józefy Sroka, Władysława i Eugenii Wnęk, Jana i Józefy Sroka, Jana i Anieli Kozioł,

Jana i Józefy Królik z rodzicami, Franciszka i Rozalii Najda Barbary córki, Stefanii Soból

Stanisława i Zofii Soból, Andrzeja i Marii Miś i zm. z rodziny Misiów i Urbańców, Stanisława

Stefanii i Bronisławy Ryszka z rodzicami, Pawła Barana, Anny Kadula, Katarzyny i Floriana

Sobesto i dusze w czyśćcu cierpiące, Andrzeja Karcz Andrzeja syna, Józefa i Marii Steczko

 Jadwigi Wędzicha, Kazimierza Ryszki, Stanisława i Marii Żelaznych, Józefa i Marii Wyroba, Heleny

Pyla, Jana Legutko, Feliksa i Zofii Pyla, Józefa i Zofii Raputa, Feliksa i Justyny Poprawa, Stanisława

i Marii Jaskowskich, Ireny i Piota Bulda z rodzicami, Tadeusza i Józefy Trojan Andrzeja syna,

Józefa i Anieli Skowronek, Hipolita i Emilii Poprawa z rodzicami, Stanisławy i Kazimierza

Mikołajczyk Elżbiety córki, Alicji Gorgol, Stanisława i Stanisławy Meus, Romana Bańdo i zm. z

rodziny, Józefa i Jadwigi Kowalik, Jana i Zofii Białas, Stanisława i Stanisławy Żaba, Franciszka

Wyżga Józefa i Anny Korzeniak, Jadwigi Rospond Anny córki, Władysława Wąsika, Jana i Marii

Kowalik, Franciszka i Agnieszki Kowalik, Jana i Stefanii Struzik Jana syna, Anny Trojan Andrzeja

syna, Jana i Zofii Kowalik Stanisława syna, Jana i Anny Łęckich, Anny Fiutowskiej, Wincentego i

Magdaleny Miś, Piotra i Barbary Gaweł Władysława syna Anieli córki, Jana Janusza i Zofii Kurdziel,

Stanisławy i Władysława Górnisiewicz, zm. z rodziny Bandułów, Stefanii Józefa Antoniego i

Ryszardy Zapart, Józefa i Kazimierza Stępień, Mikołaja i Marianny Balińskich, Marii Szponder

Józefy córki, Tadeusza i Heleny Mądry Kazimierza syna, Juliana Klita, Tadeusza i Edwarda

Budziaszek, Teofila i Barbary Kowalik i zm. z rodziny, Mikołaja Rosponda żony dzieci i rodziców,

Anieli Wąsik z rodzicami, Mikołaja Rosponda Mariusza syna, Czesława Benal Bogdana syna

Krzysztofa zięcia, Andrzeja, Bolesława i Józefy Kozioł Marii córki, Tadeusza i Anny Bator,

Stanisława i Krystyny Lorek z rodzicami, Marii Kolowskiej rodziców brata i zm. z rodziny,

Franciszka Wyżga, Magdaleny i Jana Ochmańskich Józefa syna, Stanisława Bil z rodzicami,

Andrzeja i Reginy Zwolińskich, Zofii Kruczek, Władysława Szumilas rodziców i teściów, Tadeusza

Stachowskiego

 

Wypominki roczne 2018/2019 – cz. II str. 1.

 

Bożemu Miłosierdziu polecamy dusze śp. Ludwika Tałacha, Ludwika i Anny Żurek, Józefa Żurka,

Józefa i Zofii Wąsik, Anny i Jana Wąsik, Stanisława i Marii Kowalik, Eugeniusza Hełpy,

Bronisławy i Andrzeja Trojan, Kazimierza i Salomei Rospond, Władysława i Marianny Kuś,

Jana i Michaliny Duszyk Janiny córki, Franciszka i Michaliny Skowronek, Zdzisława Szczurka,

Stanisława Michalec, Mikołaja i Jadwigi Wąsik, Józefa i Małgorzaty Fortuna, Franciszka i Stefanii

Fortuna, Anny Wąsik, Józefa i Józefy Grzesiak, Józefy Raputa, Wacława Kluski

Zofii Frankiewicz, Joanny i Stefana Kuberów z rodziną, Stanisława i Zofii Galos, Antoniny Józefa i

Władysława Pac, Józefa Janiny i Józefa Poprawa, Benedykta i Wiktorii Figuła Jana syna, Józefa i

Anieli Węgrzyn, Anny Suchan Katarzyny córki, Jana Anny i Józefa Suchan,

Jana i Marii Suchan, Anny i Antoniego Zalewskich z rodzicami, Władysława Ruśniak z rodzicami,

Stanisława i Zofii Soból Stanisławy córki, Stanisława Kaduli, Józefy Kadula,

Piotra i Anny Szwajda, Stanisława i Wandy Szwajda, Stanisława i Wandy Suchan,

Jana i Elżbiety Wlazło Stanisława syna Rafała wnuka, Anny Wlazło, Mikołaja i Heleny Para,

Józefa i Magdaleny Bator Tadeusza syna, Stanisława i Stefanii Steczko Barbary córki Józefa i Jana

synów, Ryszarda Medes Andrzeja syna, Jana i Jadwigi Steczko Bogusława wnuka,

Stanisława i Heleny Kurpan, Mariana Kowalika, Jana i Danuty Węgrzyn, Eugeniusza Buły,

Władysława Elżbiety i Anny Kowalik, Ignacego i Emilii Borowy, Władysława i Anieli Druzgała,

Bronisława i Bronisławy Grzesiak, Bolesława i Anny Szwed, Stanisława i Zofii Irlik,

Ks. Bpa Stanisława Rosponda, Ks. Kazimierza Ciuby, Stanisławy Ciuba, Jana i Joanny Szewczyk z

rodzicami, Andrzeja i Heleny Kapusta z rodzicami, Józefa i Stanisławy Para,

Stanisława i Anny Jaskowskich, Stanisława i Stanisławy Cholewa, zm. z rodziny Jaskowskich i

Makowskich, Jana Tekieli, Pawła Ryś, Jana i Rozalii Tyrka, Józefa Poprawy, Józefa i Salomei

Kasperek Teofila i Anny rodziców, Jana i Anny Mirota, Bolesława Szewczyka, Stanisława

Kozińskiego, Leopolda Ludwikowskiego, Władysławy Rożek, Andrzeja Szewczyka,

Andrzeja i Stefanii Misiewicz Anny córki, Zbigniewa i Rolanda Lachmider, Władysława Jasiołek,

Anieli Grzesiak, Edwarda i Wiktorii Wesołowskich, Zofii Kowalik z rodzicami i teściami, Józefa i

Emilii Marczyk Stanisława syna, Stanisława Kowalika z rodzicami, Jerzego Kromki z rodzicami,

Anny i Stanisława Poniedziałek, Stanisława i Zofii Szewczyk, Józefy Bulda, Macieja Łęckiego

Józefa Floriana i Stanisława synów, Agnieszki Łęckiej Władysława syna, Józefa Wędzichy Andrzeja

syna, Stefana i Zofii Kasperkiewicz, Józefa i Marii Łęckich, Ludwika i Jana Łęckich, Jana Wąsika z

rodziną, Marii Wąsik z rodziną - Spytkowskich, Józefa Girek z rodzicami, Stanisławy Girek z

rodzicami, Jana i Józefy Hajduga, Stanisława i Zofii Grzesiak, Stanisława Grzesiaka, zm. z rodziny

Grzesiaków i Steczków, Mieczysławy Noga, Jana i Genowefy Duchnik, Franciszka Piwowarczyka

Franciszka syna, Kazimierza Bastra, Jana i Wiktorii Wąsik, Pawła Mieczysława i Marii Bulda,

Tadeusza Mazura, Józefa i Władysławy Rospond, Stanisława i Teresy Widurek, Onufrego i Albiny

Bierzało, Ireny Wacława i Franciszki Pelka z rodziną, Franciszka i Albiny Miś Zofii i Stanisława

dzieci, Władysława Kruka, Jana i Zofii Bugajskich Stefana syna, Kazimierza Budzaszka,

Edwarda i Stanisława Poprawa, Józefa Buczka, Władysława Sowińskiego, Wawrzyńca i Marii

Buczek, Floriana i Marii Poprawa, Władysławy i Franciszka Jaskólskich, Wojciecha i Zofii Kowalik i

zm. z rodziny, Stanisława Sobesto, Jana i Anny Suchan, Henryka i Marii Leśniak, Jana i Heleny

Wąsik Józefa syna, Stanisława i Anny Gaweł, Stanisława Bulda, Ludwika Tałacha, Zygmunta i

Teresy Korepta, Adama Leśniaka, Wawrzyńca i Rozalii Mitana- Józefa Władysława i Mieczysława

synów, Stanisława Króla, Franciszka Magdaleny i Stefanii Trojan, Jana i Kazimiery Steczko Józefa i

Kazimierza synów, Jana Kowalika Tadeusza brata Józefa i Zofii rodziców, Teresy Żychlińskiej,

Anieli Pająk, Andrzeja i Marii Bartyzel, Anny Jadwigi i Józefa Ryszka i zm. z rodziny, Marii

Agnieszki i Jakuba Korczyk i zm z rodziny, Józefa Katarzyny Jana Józefa i Kazimierza Bartyzel,

Tomasza i Józefy Skowronek i rodziców, Macieja i Franciszki Bojda Józefa i Stanisława synów,

Stanisława i Adelajdy Hyla Józefa i Tadeusza synów, Stefana i Wiktorii Mitka, Barbary Druzgała,

Andrzeja i Stefanii Wąsik Krystyny Tyrała, Bronisława i Stanisławy Bojda, Andrzeja Drewniaka,

Jana i Zofii Tyrka, Jana i Zofii Kozioł, Józefa i Anny Szostak, Wawrzyńca i Marii Kozioł, Józefa i

Zofii Raputa, Wojciecha i Emilii Meus, Antoniego i Marii Kowalik, Wiesława Grucy, Józefy Andrzeja

Barbary i Andrzeja Kowalik, Jana i Marii Machnica, Marcina i Marianny Poprawa, Jana Pawlika,

Hipolita i Katarzyny Miś, Józefa Wodnickiego, Stanisława i Stefanii Wąsik, Józefa i Stanisławy

Wyroba Michała wnuka, Władysława i Anieli Sieprwskich, Jana i Joanny Kadula, Joanny Łęckiej,

Bronisławy Stanisława Józefa i Stanisława Stefanek, Andrzeja Jana Elżbiety i Stanisława Steczko,

Franciszka Anieli i Anny Trybek, Stanisława Stanisławy i Zbigniewa Kasprzyckich, Jana Starek i

zm. z rodziny, Stefanii Machnica Jana syna, Józefa i Zofii Mazurkiewicz, Macieja i Wiktorii Pac,

Andrzeja i Stefanii Jaskowskich, Marii Klimczyk, Władysława i Stanisławy Milc, Piotra i Stefanii

Bartyzel Władysława zięcia, Stanisława i Anny Żarskich Jadwigi córki, Honoraty Ryszka,

Stanisława Kapery, Marzeny Krasoń, Franciszki Tomaszewskiej, Bronisławy Ryszka, Tadeusza i

Heleny Klaja Tadeusza syna, Darka i Przemka Kulawik, Teofila i Marii Steczko, Piotra Dukała,

Józefa Kaduli, Józefa Kowalika, Marii Bator, Józefa i Zofii Rospond Teresy córki Józefa syna,

Władysława i Barbary Bator Stanisława syna Anieli córki, Tomasza Kapusty, Andrzeja Fitowskiego,

Władysława i Marii Gołecki i rodziców,Józefa i Anieli Gajowy Stanisława syna, Mariana

Jaskowskiego, Janusza Bartyzela, Daniela i Damiana Kędzierskich, Franciszka i Anieli Bil

Franciszka zięcia Wiktorii żony, Józefa i Walerii Jaskowskich, Mieczysława Piś, Elżbiety Steczo,

Stanisławy Piotra Andrzeja i Władysława Wąsik, Ireny i Stefana Kierzek, Jana i Zofii Kowalik

Zdzisławy córki, Franciszka Olszewskiego, Mariana Czecha, Władysława i Heleny, Stanisława i

Marii, Jana I Heleny Suchan, Władysława i Zofii Kadula, Tadeusza i Zofii Wsołek, Józefa i

Katarzyny Kowalik.

Informacje

Msze święte:

niedziela:

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00

dni powszednie:

7.00, 18.00

(17.00 w okresie zimowym)

30. minut przed każdą Mszą

okazja od spowiedzi

 

Kancelaria parafialna 

czynna:

w dni powszednie:

po Mszy św. wieczornej

sobota:

8.00 - 10.00

 

Adres:

Liszki 11

32-060 Liszki

tel. 12 280 60 11

Czytania na dziś

Zobacz pełną liturgię:
Pełna liturgia

Logowanie